Amanda Davies, Principality’s Wrexham branch manager, David Critcher, Principality’s North Wales regional manager, Jonathan Price, Principality’s Shrewsbury branch manager and Stephen Garthwaite, head teacher at Ysgol y Grango.

3 April 2017

Peldroedwyr ifainc yn cael gwisg chwaraeon newydd gan gymdeithas adeiladu

Mae ysgol yn Wrecsam yn barod i lwyddo ar y maes yn sgil gwisg pêl-droed newydd a roddwyd iddynt gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Rhoddwyd y wisg newydd sbon i dîm pêl-droed Ysgol y Grango gan uwch reolwr cangen Wrecsam y Gymdeithas, Amanda Davies, yn bersonol. Mae’r Principality wedi gweithio’n agos ag Ysgol y Grango drwy’r fenter Dosbarth Busnes, rhaglen Busnes yn y Gymuned a ddarperir gan Gyrfa Cymru ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â chefnogi eu hymdrechion ar y maes, mae’r Principality wedi bod yn mentora disgyblion Ysgol y Grango yn y dosbarth hefyd, gan rannu sgiliau allweddol i helpu’r bobl ifanc i lwyddo mewn bywyd ar ôl gadael yr ysgol. Mae hyn wedi cynnwys gweithdai addysg ariannol yn addysgu’r disgyblion am bwysigrwydd cynilo a sut i reoli eu harian yn effeithiol, ac ymarfer technegau cyfweliad ar gyfer y brifysgol neu ar gyfer cyfleoedd swyddi.

Wrth gyflwyno’r wisg chwaraeon i’r tîm pêl-droed yn yr ysgol yn Rhosllanerchrugog, meddai Amanda Davies: “Yn rhan o’n hymrwymiad yn y Principality i iechyd a llesiant, rydym yn falch o ddarparu gwisg chwaraeon newydd i’r ysgolion yr ydym yn ymgymryd â nhw drwy’r rhaglen Dosbarth Busnes bob blwyddyn. Rydym wedi cael andros o hwyl yn gweithio gyda disgyblion o Ysgol y Grango hyd yn hyn, a’u gweld yn datblygu ac yn mireinio’u sgiliau bywyd allweddol. Gobeithio bod y wisg chwaraeon yn rhoi llwyddiant iddyn nhw ar y maes!”

Mae’r Principality yn gweithio gyda phum ysgol ledled Cymru ar hyn o bryd drwy’r cynllun Dosbarth Busnes.

Meddai Stephen Garthwaite, pennaeth Ysgol y Grango: “Rydym yn teimlo’n ffodus iawn i gael cefnogaeth Cymdeithas Adeiladu’r Principality drwy’r fenter Dosbarth Busnes. Mae ein myfyrwyr wedi datblygu sgiliau a fydd yn hanfodol iddyn nhw mewn bywyd ar ôl i’w hastudiaethau yma ddod i ben. Diolch i’r Principality am y wisg newydd arbennig.”

Published: 03/04/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.