20 April 2017

Staff cymdeithas adeiladu yn tacluso gardd ysgol yn Wrecsam

Mae cydweithwyr o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i weddnewid rhandir ysgol yn Wrecsam, ac roedd gwir angen am hynny.

Gwisgodd deg o reolwyr canghennau Cymdeithas Adeiladu’r Principality o bob rhan o ogledd Cymru eu menig garddio er mwyn gweddnewid gardd Ysgol Rhosnesni, sy’n golygu y gall disgyblion dyfu eu llysiau ffres eu hunain yn awr yn barod ar gyfer tymor yr haf. Pan fyddant yn barod, bydd y disgyblion yn gwerthu’r cynnyrch ar y safle, a hynny gyda’r bwriad o feithrin sgiliau busnes y bobl ifanc.

Ymgysylltodd y gymdeithas adeiladu ag Ysgol Rhosnesni drwy’r fenter Dosbarth Busnes, sef rhaglen Busnes yn y Gymuned a ddarperir gan Gyrfa Cymru ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Yn ogystal ag adfywio gardd yr ysgol, bydd cydweithwyr y Principality yn cynnal gweithdai addysg ariannol yn yr ysgol, gan addysgu disgyblion sut i reoli eu harian poced.

Wrth fynd ati i weddnewid yr ardd, meddai Daf Pritchard, rheolwr cangen y Principality ym Mangor: “Yn y Principality, rydym ni bob amser yn chwilio am ffyrdd y gallwn ni helpu cymunedau i ffynnu a gan fod gennym ni rywfaint o wybodaeth am arddio, nid oeddem ni’n gallu gwrthod y prosiect hwn. Byddwn yn dod yn ôl yn y dyfodol agos i siarad â’r disgyblion yma ynglŷn â gwersi yn ymwneud ag arian, gan eu helpu i ddatblygu hyd yn oed ymhellach.

“Mae’r prosiect gardd wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac mae’n braf iawn gweld disgyblion yn cymryd rhan. Mae’n sicr yn ymddangos y bydd pawb yn yr ysgol yn elwa ar y rhandir newydd hwn.

Meddai Kevin Whitehead, swyddog meithrin a chymorth yn Ysgol Rhosnesni: “Rydym ni’n teimlo’n ffodus iawn o gael cymorth gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality i weddnewid rhandir ein hysgol, ac roedd gwir angen gwneud hynny. Mae ein disgyblion wedi bod wrth eu boddau’n cymryd rhan yn y prosiect hwn ac mae’r ardd nawr mewn cyflwr da ar gyfer yr haf. Mae’r gymuned gyfan yn edrych ymlaen at flasu’r cynnyrch ac mae’r bobl ifanc yn awyddus iawn i weithio â’r Principality eto yn y dyfodol.”

Published: 20/04/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.