21 April 2017

Y Principality yn ariannu llety crand i fyfyrwyr Caerdydd

Mae llety crand â 90 o welyau i fyfyrwyr, sy’n cynnwys sinema, wedi’i adeiladu yng nghanol Caerdydd, diolch i fuddsoddiad gan dîm Masnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality.

Mae wyth llawr i Glendower House, sydd nepell oddi ar Blas Dumfries, ac yn agos i gampws Prifysgol Caerdydd. Mae’n cynnwys cymysgedd o ystafelloedd stiwdio ar gyfer un person ac unedau eraill â dwy ystafell wely ar gyfer astudio sy’n rhannu cegin/man bwyta cymunedol. Mae’r llety yn cynnwys man astudio grŵp, ystafell gemau, campfa, sinema, yn ogystal â chyfleusterau golchi dillad a pheiriannau gwerthu.

Yn dilyn y bartneriaeth lwyddiannus rhwng Principality Masnachol a TVE Group i ddatblygu llety i fyfyrwyr yn Northgate House yn ôl yn 2014, daeth y ddau ynghyd eto i wneud Caerdydd yn gyrchfan mwy deniadol fyth i fyfyrwyr.

Meddai Jim Brook, Pennaeth Cysylltiadau Cwsmeriaid yn Principality Masnachol: “Mae’n braf cael cefnogi datblygiad mor fodern a datblygedig mewn dinas llawn myfyrwyr. Mae’n cyfuno’r holl gyfleusterau diweddaraf gyda’r lleoedd byw ymarferol y mae myfyrwyr yr 21ain Ganrif eu heisiau, ac rwy’n siŵr ei fod yn mynd i fod yn lle poblogaidd i fyw ynddo. Mae gennym hanes balch o fuddsoddi mewn llety i fyfyrwyr yng Nghymru, ac mae wedi bod yn wych cael gweithio gyda TVE unwaith eto.”

Meddai Sam Rutley, Prif Weithredwr TVE Group: “Rydym yn falch bod ein buddsoddiad diweddaraf yn y farchnad llety i fyfyrwyr yng Nghaerdydd yn darparu adeilad blaengar newydd, sy’n codi safonau lleoedd byw i fyfyrwyr. Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr iawn y cymorth yr ydym wedi’i gael gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality gyda’r cynllun hwn, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw eto yn y dyfodol.”

Disgwylir y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2017/18 ym mis Medi.

Mae Principality Masnachol yn darparu cyllid ar gyfer caffael ac ail-ariannu eiddo buddsoddi megis swyddfeydd ac adeiladau diwydiannol, manwerthu a phreswyl. Mae hefyd yn ariannu datblygiadau preswyl a datblygiadau masnachol, yr olaf dim ond ar gyfer eiddo sydd wedi’i werthu neu ei osod ymlaen llaw.

Published: 21/04/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.