17 May 2017

Y Principality yn adnewyddu cytundeb Uwchgynghrair Undeb Rygbi Cymru

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi ymestyn ei nawdd teitl ar gyfer Uwchgynghrair Cymru a hefyd wedi cyhoeddi partneriaeth arall gyda Rygbi Cymru, sef rhoi ei henw i Gynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol Undeb Rygbi Cymru (URC) ar gyfer tymor 2017/2018.

Rhoddodd y gymdeithas, a berchnogir gan ei haelodau, ei brand Cymreig i adran uchaf y gynghrair gartref yn 2005 i ddechrau, a bellach mae hi ar fin cwblhau 13 o dymhorau o gefnogi cynghrair lled broffesiynol y gêm genedlaethol yn uniongyrchol, cyn rhoi’r gorau i fod yn noddwr teitl y gystadleuaeth.

Yn ogystal â hyn, ac yn hwb sylweddol i’r gêm ar lawr gwlad, bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn cymryd y teitl nawdd ar gyfer Cynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol URC yn 2017/2018 – i’w galw yn Cynghreiriau Ieuenctid y Principality.

Mae’r bartneriaeth hon yn cefnogi’r gêm genedlaethol ar bob lefel mewn cymunedau ledled y wlad ac mae noddi’r Cynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol - sy’n cynnwys 145 o dimau o bobl ifanc 16-18 mlwydd oed yng Nghymru - yn bartneriaeth naturiol.

Meddai Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid y Principality: “Rydym wrth ein boddau i ymestyn ein nawdd llwyddiannus i Uwchgynghrair URC am un tymor arall. Rydym wedi bod yn noddwyr balch dros y 12 tymor diwethaf ond rydym wedi penderfynu mai hon fydd ein blwyddyn olaf. Mae’r sylwadau a gawn gan ein Haelodau yn nodi eu bod yn dymuno i ni fuddsoddi mewn rygbi llawr gwlad. Felly, y flwyddyn nesaf byddwn hefyd yn noddi’r Cynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol, gan gefnogi iechyd a llesiant pobl ifanc ledled Cymru.

“Rydym ar ddechrau partneriaeth 10 mlynedd i gefnogi rygbi yng Nghymru, sy’n cynnwys yr hawl i enwi cartref eiconig rygbi Cymru. Mae’r bartneriaeth hon yn ymwneud â buddsoddi yn natblygiad rygbi, darparu cyfleoedd i bobl ffynni trwy chwaraeon a chreu profiadau cofiadwy heb eu hail ar gyfer ein haelodau a’n cymunedau. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu’r bartneriaeth lwyddiannus hon yn y blynyddoedd sydd i ddod.”

Mae’r Principality yn frand ag angerdd am chwaraeon ac mae rheolwyr y gymdeithas o’r farn bod URC, sy’n sefydliad sy’n falch o ymwneud â busnesau a chymunedau Cymru, yn bartneriaeth berffaith.

Meddai prif weithredwr URC, Martyn Phillips: “Bydd pawb sy’n ymwneud â chynghrair rygbi lled broffesiynol Cymru yn edrych ymlaen at flwyddyn arall o gemau yn Uwchgynghrair y Principality ac, efallai’n fwy arwyddocaol, rydym yn croesawu Cymdeithas Adeiladu’r Principality fel noddwr teitl Cynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol URC.

“Mae ymrwymiad y Principality i Rygbi Cymru yn allweddol er mwyn ein helpu ni i ddiogelu dyfodol ein gêm genedlaethol ac mae diddordeb uniongyrchol y gymdeithas ym meysydd llawr gwlad a chymunedol y gêm yn sylweddol iawn.

“Mae Uwchgynghrair y Principality yn gam datblygiad cyffrous ar hyn o bryd ac mae ymrwymiad y Principality i flwyddyn arall o nawdd yn rhoi rhagor o sefydlogrwydd am dymor arall.

“Yn fwy cyffredinol, fel partner hirdymor i Rygbi Cymru, ni chynrychiolir ymrwymiad y Principality i iechyd a llesiant y genedl yn well nag yng nghymorth y gymdeithas i Gynghreiriau Ieuenctid y Principality newydd yn 2017/18 ac rydym yn ddiolchgar iawn am ei buddsoddiad parhaus.”

Published: 17/05/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.