Only Boys Aloud

22 May 2017

Y Principality yn parhau i gefnogi Only Boys Aloud

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi penderfynu adnewyddu’r gefnogaeth nawdd i raglen Only Boys Aloud ledled Cymru.

Defnyddir y nawdd, sydd wedi ei adnewyddu am 18 mis arall, i weithredu pob un o’r 14 o gorau Only Boys Aloud (OBA) ledled Cymru yn wythnosol, yn ogystal â darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd perfformio am ddim i ryw 180 o aelodau OBA.

Mae’r Principality wedi bod yn falch o noddi rhaglen OBA ers sefydlu’r cynllun saith mlynedd yn ôl.

Yr elusen Aloud, a leolir yng Nghaerdydd, sy’n cydgysylltu’r rhaglen Only Boys Aloud sy’n defnyddio canu fel modd o ymgysylltu â bechgyn yn eu harddegau mewn modd sy’n datblygu sgiliau newydd yn ogystal â hybu hunan-barch ac uchelgais. Darperir y corau yn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Aloud a Sylfaenydd OBA, Tim Rhys-Evans: “Heb y cymorth ariannol hanfodol a roddwyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality dros y blynyddoedd, ni fyddem wedi gallu cyflawni yr hyn yr ydym wedi llwyddo ei wneud a chael effaith mor gadarnhaol ar fywydau mwy na 1000 o fechgyn a’u cymunedau. Dros y 7 mlynedd ddiwethaf mae aelodau OBA wedi cyrraedd rownd derfynol Britain’s Got Talent, perfformio ar long fordaith ar adeg ei lansio a chanu ar lwyfan gyda Katherine Jenkins yng Ngŵyl Palas Hampton Court, ymhlith llawer o ddigwyddiadau eraill. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Gymdeithas am adnewyddu’r cymorth a fydd yn ein helpu i barhau i ddarparu profiadau sy’n gweddnewid bywydau ein bechgyn ifanc.”

Meddai Steve Hughes, Prif Weithredwr y Principality: “Gan ein bod yn fusnes cyfrifol rydym yn ymrwymo i fuddsoddi yn ein cymunedau a’n pobl ifanc. Rydym yn falch o barhau â’n cymorth hirsefydledig i Only Boys Aloud. Mae’r elusen hon yn helpu bechgyn, yn aml o gymunedau difreintiedig, i ddatblygu a gloywi sgiliau bywyd allweddol, rhoi hwb i’w hyder a chodi eu huchelgais cyn iddynt fynd i’r gweithle. Rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o’r bechgyn ifanc hyn yn datblygu o ganlyniad i waith rhagorol yr elusen.”

Cymdeithas Adeiladu’r Principality yw noddwyr teitl Academi Only Boys Aloud y Principality, cwrs dwys preswyl am wythnos i aelodau OBA sy’n 16 oed ac sy’n dangos llawer iawn o botensial cerddorol a pherfformio. Bydd Academi Only Boys Aloud y Principality yn perfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar 10 Gorffennaf.

Published: 22/05/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.