25 May 2017

Tîm athletau ar ras wib i lwyddiant o ganlyniad i rodd gan y gymdeithas adeiladu

Bydd tîm athletau o ysgol yn Llanelli yn rhedeg i’r llinell derfyn gan edrych yn dda iawn, diolch i’w cit newydd a roddwyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Cyflwynwyd dros 80 o festiau athletig newydd i ddisgyblion o Ysgol y Strade gan gangen y Principality yn Llanelli. Mae Ysgol y Strade a chymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn gysylltiedig trwy’r rhaglen Dosbarth Busnes, cynllun Busnes yn y Gymuned sy’n ceisio datblygu sgiliau busnes ymhlith pobl ifanc.

Yn ogystal â darparu cit newydd sêr athletau’r dyfodol, mae cydweithwyr yn y Principality wedi treulio amser gyda myfyrwyr Ysgol y Strade yn eu mentora ar addysg ariannol a sgiliau busnes allweddol i’w helpu yn eu bywydau y tu hwnt i’r ysgol.

Wrth roi’r cit i ddisgyblion yr ysgol, dywedodd James Harper, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn y Principality: “Rydym yn hynod falch o weld enw Cymdeithas Adeiladu’r Principality ar ddillad chwaraeon ysgol sy’n rhoi cymaint o bwyslais ar weithgareddau chwaraeon. Maent yn parhau i osod y safonau uchaf ar y maes ac oddi arno, a thrwy gydol ein blwyddyn gyntaf o’r Dosbarth Busnes rydym wedi gallu dod i adnabod cymuned yr ysgol a chyflwyno nifer o weithgareddau i’w helpu.

“Mae’r bartneriaeth yn cryfhau bob mis ac mae hynny’n destament i’r disgyblion ac i’r staff addysgu. Mae dwy flwyddyn academaidd arall i ddod, ac rydym yn gyffro i gyd i feithrin y bartneriaeth hyd yn oed ymhellach.”

Mae disgyblion yr ysgol hefyd wedi elwa ar bartneriaeth y Principality ag Undeb Rygbi Cymru. Arweiniodd hyn at lawer o fyfyrwyr yn ennill y cyfle i fynd i gemau yn Stadiwm y Principality a mynd ar daith o amgylch cartref rygbi Cymru.

Dywedodd Dan Hughes, Pennaeth Busnes yn Ysgol y Strade: “Mae ein timau athletau yn barod amdani, nawr fod ganddynt git newydd sbon ar gyfer hyfforddi a chystadlu. Mae wedi rhoi hwb anferthol iddyn nhw ac rydym yn hynod ddiolchgar i’r Principality am ei chymorth o hyd. Rydym yn edrych ymlaen at weld beth a ddaw yn ystod dwy flwyddyn nesaf partneriaeth Dosbarth Cymru!”

Published: 25/05/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.