3 August 2017

Principality yw’r gymdeithas adeiladu gyntaf i ennill gwobr genedlaethol am wasanaethau cwsmeriaid

Mae’r Principality wedi’i chydnabod am ei gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol i froceriaid gyda gwobr genedlaethol gan Fuddsoddwyr mewn Cwsmeriaid (IIC).

Canmolwyd tîm cyfryngol y Gymdeithas gan ei froceriaid am fod yn ‘effeithlon, cyfeillgar a chymwynasgar’ a chafodd ddwy seren gan IIC, sef ‘profiad cwsmeriaid rhagorol’.

Canmolwyd tîm cyfryngol y gymdeithas adeiladu gan arolwg yr IIC o froceriaid a staff am:

  • Fod yn hawdd gwneud busnes ag ef heb fod angen fawr o ymdrech gan gwsmeriaid 
  • Bod yn gystadleuol, gan gynnig cyfraddau nodedig ar y farchnad 
  • Trin cwsmeriaid yn deg a rhoi cymorth gwasanaethau da 
  • Mynd i’r afael â phroblemau ac ymateb iddynt yn rhagweithiol 
  • Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i froceriaid yn ystod y broses ymgeisio.  

Meddai Shaun Middleton, Pennaeth Cyfryngu yn y Principality: “Mae’n gyflawniad gwych i fod y gymdeithas adeiladu gyntaf i ennill y wobr IIC am wasanaethau cwsmeriaid. Mae’r tîm wedi ymrwymo i ddarganfod yr hyn y mae ein broceriaid yn ei ddymuno gennym ac wedi gwneud pob ymdrech i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Mae’r adborth gan ein rhwydwaith o froceriaid yn gadarnhad gwych o sut yr ydym wedi sefydlu ein gwerthoedd diwylliannol yn ein strategaeth gwasanaethau cwsmeriaid.

Shaun Middleton and Principality's Outstanding Customer Service Award

“Wrth gwrs mae meysydd o hyd lle gallwn wella a byddwn yn gwrando’n astud ar yr holl adborth gan froceriaid a staff. Roeddem ychydig yn brin o ennill tair seren y tro hwn, ond mae’r tîm wedi’u cymell i wneud profiad cwsmeriaid yn well fyth, felly gobeithio y gallwn gyflawni’r tair y tro nesaf.”

Meddai Tony Barritt, Rheolwr Gyfarwyddwr Buddsoddwyr mewn Cwsmeriaid: “Rydym wrth ein boddau mai’r Principality yw’r Gymdeithas Adeiladu gyntaf i ennill gwobr Buddsoddwyr mewn Cwsmeriaid. Mae’r canlyniadau’n dangos yn glir ei hymrwymiad i roi’r cwsmer wrth galon ei busnes ac yn nodi sut y gall wella profiad cwsmeriaid yn well fyth yn y dyfodol.”

Published: 03/08/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.