12 June 2017

Cyfryngwyr y Principality yn gwneud penodiad allweddol yng ngogledd Lloegr

Mae isadran cyfryngwyr Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi gwneud penodiad allweddol arall i’w thîm datblygu busnes, yn rhan o’i chynlluniau twf uchelgeisiol.

Mae Aaron Farrell, sydd â phedair blynedd o brofiad yn Virgin Money, wedi ymuno â’r Principality fel rheolwr maes ar gyfer datblygu busnes yng ngogledd Lloegr.

Bydd swydd Aaron yn hanfodol i gefnogi broceriaid yng ngogledd Lloegr, gan ymdrin ag ymholiadau unigol ar gyfer ceisiadau, a sicrhau bod y broceriaid yn cael profiad cadarnhaol o weithio â’r Principality. Ef hefyd fydd yn gyfrifol am ddatblygu brand y Principality o fewn ei ranbarth.

Wrth sôn am ei benodiad, meddai Aaron: “Mae ehangu parhaus y Principality a’i hymrwymiad i’r farchnad morgeisi cyfryngol yn golygu bod hwn yn gyfnod hynod gyffrous i ymuno â’r tîm. Rwy’n edrych ymlaen at fod yn rheolwr datblygu busnes cyntaf y Principality yn yr ardal. Fy mlaenoriaeth allweddol fydd cysylltu â broceriaid newydd a chreu perthynas gref â busnesau, gan rannu cynnig y Principality ”.

Meddai Shaun Middleton, Pennaeth Gwerthiant Rheoliadol Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Diolch i strategaeth twf wedi’i thargedu, mae ein hadran cyfryngwyr yn ehangu, gan ganiatáu i ni dargedu marchnadoedd allweddol ledled y DU a chyflenwi gwasanaeth o safon uchel i froceriaid. Mae’n wirioneddol bwysig bod gan y gymdeithas bobl ragorol sydd â’r sgiliau a’r bersonoliaeth i allu darparu gwasanaeth personol. Bydd penodiad Aaron yn ychwanegu profiad a thalent at ein tîm ac yn helpu i weithredu'r strategaeth twf hon.”

Published: 12/06/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.