3 July 2017

Cyfryngwyr y Principality yn gwneud penodiad allweddol ar gyfer ei swyddogaeth cymorth i gyfryngwyr

Mae isadran cyfryngwyr Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi gwneud penodiad allweddol arall i’w thîm datblygu busnes, yn rhan o’i chynlluniau twf uchelgeisiol.

Mae Helene Hughes wedi ymuno â’r Principality fel rheolwr datblygu busnes yn y swyddfa ar ôl gweithio fel uwch warantwr yn y Gymdeithas am 5 mlynedd. Bu Helen yn gweithio i Barclays ac ING Direct yn flaenorol fel Arbenigwr Morgeisi a Gwarantwr.

Bydd swydd Helene yn hanfodol wrth ddarparu cymorth uniongyrchol i froceriaid awdurdodedig ledled Cymru a Lloegr, gan sicrhau bod y broceriaid yn cael profiad cadarnhaol o weithio â’r Principality.

Wrth sôn am ei phenodiad, meddai Helene: “Rwyf wir yn edrych ymlaen at yr her newydd. Gan fy mod i wedi gweithio fel uwch warantwr yn y Gymdeithas am 5 mlynedd, bydd fy ngwybodaeth hynod fanwl am feini prawf benthyca yn amhrisiadwy i’r broceriaid. Fy mhrif flaenoriaeth fydd creu perthynas fusnes gref â’n cyfryngwyr partner, gan rannu cynnig brocera y Principality.”

Meddai Shaun Middleton, Pennaeth Gwerthiant Rheoliadol Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Yn rhan o’n strategaeth twf wedi’i thargedu, mae Helene yn benodiad allweddol arall ar gyfer cynorthwyo ein broceriaid a’n Rhwydweithiau.

Mae’n hynod bwysig fod gan y Gymdeithas dîm cymorth i gyfryngwyr cryf sydd ar gael i ateb unrhyw ymholiadau. Mae gan Helene brofiad ardderchog a bydd hi’n gaffaeliad enfawr i’r tîm yn ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd.”

Published: 03/07/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.