Queen Street Branch

4 July 2017

Y Principality yn cynyddu ei huchafswm benthyciad i werth (LTV) o 85% i 90% ar gyfer cwsmeriaid sy’n ail-forgeisio gyda’r Gymdeithas

Mae’r cynhyrchion 90% LTV yn cynnwys morgeisi cyfradd sefydlog am 2, 3 a 5 mlynedd â chyfraddau yn dechrau o 2.20%.

Meddai Shaun Middleton, y Pennaeth Gwerthiannau Rheoleiddiol a Gwerthiannau Cyfryngol ar ran Cymdeithas Adeiladu’r Principality,: “Rydym wedi codi’r LTV mewn ymateb i’r galw cynyddol gan ein broceriaid. Bydd hyn yn arbennig o ddefnyddiol i brynwyr tro cyntaf sydd wedi talu llai o flaendal wrth brynu tŷ, ac sydd erbyn hyn yn chwilio am gyfradd is ar ddiwedd eu cytundeb presennol.”

Published: 04/07/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.