Only Boys Aloud

4 July 2017

Hyfforddiant dwys a pherfformiadau amlwg ar gyfer Academi Only Boys Aloud y Principality

Mae 32 o aelodau o Only Boys Aloud ar fin dechrau ar wythnos ddwys o baratoadau cerddorol, yn rhan o Academi Only Boys Aloud y Principality, cyn eu perfformiadau yn Llangollen, Caerdydd, Wiltshire a Llundain ym mis Gorffennaf.

Mae’r Academi yn gwrs preswyl dwys sy’n para wythnos, ar gyfer aelodau o OBA sy’n 16 oed neu’n hŷn ac sy’n dangos potensial cerddorol ac o ran perfformio. Caiff y cwrs preswyl ei gynnal eleni rhwng 1 a 9 Gorffennaf yng Ngholeg yr Iwerydd yn Sain Dunwyd. Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi bod yn noddi rhaglen Only Boys Aloud (OBA) ac Academi Only Boys Aloud ers 2010.

Bydd y bechgyn yn paratoi darnau o gerddoriaeth dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Artistig Tim Rhys-Evans, gyda chymorth cerddorion proffesiynol eraill sy’n arwain y corau drwy gydol y flwyddyn. Y cyfarwyddwr llwyfan a’r coreograffydd Jonathan Butterell, sydd yn gweithio yn Llundain fel arfer, fydd yn cyfarwyddo’r perfformiadau.

Mae rhaglen Only Boys Aloud, a gyd-gysylltir gan yr Elusen Aloud, yn defnyddio canu i ymgysylltu â bechgyn yn eu harddegau mewn modd sy’n datblygu sgiliau newydd ac o gymorth i’r bechgyn gael uchelgais a chredu ynddynt eu hunain. Cynhelir sesiynau’r corau yn rhad ac am ddim mewn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru ac mae oddeutu 180 o aelodau ar hyn o bryd.

Meddai Jacob, sy’n aelod o OBA, wrth siarad am ei brofiad o fod yn yr Academi y llynedd: “ Rwy’n teimlo’n freintiedig o fod wedi fy nerbyn i’r Academi am flwyddyn arall. Rwyf eisoes wedi dysgu cymaint am theori cerddoriaeth, yn ogystal â sut i ganu ar fy ngorau. Mae’r Academi wedi gwneud i mi feddwl o ddifrif am ddilyn gyrfa gerddorol ac wedi fy nysgu am yr holl agweddau actio a chanu a fydd yn werthfawr iawn i mi.”

Meddai Tim Rhys-Evans: “Mae’r Academi wedi tyfu o ran ei chryfderau a’i huchelgais yn ystod y saith mlynedd diwethaf ac wedi cyflawni rhai canlyniadau gwirioneddol anhygoel. Rydym ni’n ddiolchgar iawn i Gymdeithas Adeiladu’r Principality am gefnogi’r wythnos o hyfforddiant dwys a datblygu doniau. Rydym ni mor falch o fod yn cynnal ein perfformiad cyntaf yn Llundain, yn Neuadd Wigmore ar 19 Gorffennaf, gan gyflwyno darn o gerddoriaeth sydd newydd ei gomisiynu ac a gyfansoddwyd gan y cyfansoddwr Prydeinig Mark-Anthony Turnage.”

Meddai James Harper, y Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ar ran Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Rydym ni wrth ein boddau o fod yn gallu parhau ein cefnogaeth i Academi Only Boys Aloud y Principality. Mae’n gyfle gwych i’r bechgyn hyn ehangu eu gwybodaeth gerddorol a chael rhagor o brofiad o berfformio a fydd, gobeithio, yn eu harwain i yrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld sut y bydd y bechgyn yn datblygu.”

Published: 04/07/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.