3 August 2017

Cyfryngwyr y Principality yn gwneud penodiad allweddol

Mae isadran cyfryngwyr Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi gwneud penodiad allweddol arall i’w thîm datblygu busnes, yn rhan o’i chynlluniau twf uchelgeisiol.

Mae Neil Cadwallader wedi dychwelyd i’r Principality i weithio fel rheolwr datblygu busnes yn y swyddfa ar ôl gweithio i Legal & General am naw mlynedd, yn creu cysylltiadau gyda chynghorwyr ariannol annibynnol ym mhob cwr o’r wlad. Bydd swydd Neil yn sylfaenol i gefnogi cyfrifon allweddol y Principality ledled y DU gyfan.

Wrth sôn am ei benodiad, dywedodd Neil: “Rwyf wrth fy modd o gael dychwelyd i’r Principality a bod yn rhan o’r tîm o gyfryngwyr ac rwy’n edrych ymlaen at adeiladu cysylltiadau busnes cryf gyda’n cyfryngwyr partner, gan rannu cynnig brocera y Principality.”

Meddai Shaun Middleton, Pennaeth Gwerthiant Rheoliadol Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae penodiad Neil yn gam arall i’r cyfeiriad cywir o ran ein twf ac rydym ni’n cydnabod bod cael tîm datblygu busnes yn y swyddfa yn hanfodol i gynorthwyo ein broceriaid a’n rhwydweithiau. Mae gan Neil brofiad helaeth a bydd yn gaffaeliad i’n tîm o gyfryngwyr sy’n cynyddu yng Nghaerdydd.”

Published: 03/08/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.