7 August 2017

Cyfryngwyr y Principality yn gwneud penodiad allweddol yn ne a gorllewin Cymru

Mae isadran cyfryngwyr Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi gwneud penodiad allweddol arall i’w thîm datblygu busnes, yn rhan o’i chynlluniau twf uchelgeisiol.

Mae James Ramsey wedi dychwelyd i’r Principality ond mewn swydd newydd fel rheolwr maes ar gyfer datblygu busnes yn ne a gorllewin Cymru. Bu’n gweithio i Bank of Ireland a HSBC yn flaenorol.

Bydd swydd James yn hanfodol i gefnogi broceriaid yn ne a gorllewin Cymru, gan ymdrin ag ymholiadau unigol ar gyfer ceisiadau, a sicrhau bod y broceriaid yn cael profiad cadarnhaol o weithio gyda’r Principality. Ef hefyd fydd yn gyfrifol am ddatblygu brand y Principality o fewn ei ranbarth.

Wrth sôn am ei benodiad, dywedodd James: “Rwy’n falch iawn o ddychwelyd i‘r Principality ac yn edrych ymlaen at wneud gwahaniaeth i’n partneriaid a’n cwsmeriaid fel ei gilydd”.

Meddai Shaun Middleton, Pennaeth Gwerthiant Rheoliadol Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Diolch i strategaeth twf benodol, mae ein tîm o gyfryngwyr yn parhau i ehangu ledled y DU ac mae ein hardal graidd yng Nghymru ar flaen y gad yn hynny o beth. Mae’n hynod o bwysig i’r gymdeithas bod ganddi bobl ragorol sydd â’r sgiliau a’r bersonoliaeth i allu darparu gwasanaeth personol.”

Published: 07/08/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.