12 October 2017

Seren byd rygbi yn ymuno â gwirfoddolwyr y Principality i gefnogi cymuned leol

Mae sioe DIY SOS y BBC wedi bod yn Abertawe dros yr ychydig wythnosau diwethaf, yn cwblhau eu prosiect ‘Big Build’ blynyddol ar gyfer Plant Mewn Angen. Mae’r criw yn gweddnewid cartref y Roots Foundation yn gyfan gwbl, sefydliad sy’n darparu cymorth i bobl ifanc sy’n derbyn gofal.

Mae cannoedd o wirfoddolwyr o’r gymuned wedi bod yn helpu ar y prosiect, a gadawodd tîm o’n cydweithwyr eu desgiau a’u canghennau i gael diwrnod prysur o waith gwirfoddol. Gwnaethom waith ar yr ardd yn y prosiect adeiladu a chawsom hyd yn oed gwmni chwaraewr rygbi Cymru sef Alun Wyn Jones, a oedd yn hynod boblogaidd ymhlith y gwirfoddolwyr. Cafodd Alun Wyn gyfle i fynd ar daith o amgylch y safle, siarad â sêr y sioe, cael gwybod am y gwaith anhygoel y mae’r elusen yn ei wneud, a hyd yn oed i roi cynnig ar blastro.

Mewn partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru, rhoesom Grys Rygbi Cymru wedi’i lofnodi yn rhodd i’r elusen, a gaiff ei arddangos â balchder yn yr adeilad newydd.

Dywedodd James Harper, y Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol “Roedd cael helpu yn y Big Build ar gyfer Plant Mewn Angen yn brofiad gwych, ac roedd yn bleser o’r mwyaf cefnogi elusen leol mor anhygoel, sef y Roots Foundation. Mae’r rhan y mae’r elusen yn ei chwarae drwy gefnogi pobl ifanc yn arbennig o bwysig, a bydd cartref newydd yr elusen yn newid bywydau. Rydym ni bob amser yn mwynhau helpu yn y gymuned leol, ac roedd hi’n wych cael cwmni Alun Wyn Jones a channoedd o wirfoddolwyr eraill y tro hwn. Mae pob un ohonom nawr yn edrych ymlaen at Plant Mewn Angen 2017, ac yn awyddus iawn i weld sut bydd ar yr adeilad yn edrych ar ôl ei gwblhau.”

Published: 12/10/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.