29 September 2017

Does dim angen i brynwyr tro cyntaf wneud môr a mynydd o chwilio am dŷ eu breuddwydion

Arolwg gan gymdeithas adeiladu yn datgelu y byddai prynwyr tro cyntaf yn gwrthod cartrefi posibl pe byddai’r gegin yn hen ac angen ei hadnewyddu

Mae ymchwil gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality wedi datgelu na fyddai bron i hanner prynwyr cartrefi ym Mhrydain yn mynd ymlaen i dalu blaendal pe byddai angen cegin newydd yn y tŷ.

Mewn gwirionedd, byddai rhyw 43% o 2,000 o berchnogion tai ledled Cymru a Lloegr yn gwrthod tŷ pe byddai angen gwneud gwaith ar y gegin, ond er hynny, byddai bron eu hanner (49%) yn hapus i osod nwyddau gwyn megis peiriant golchi llestri a pheiriant golchi dillad.

Fodd bynnag, ar ôl iddynt ddod o hyd i’w tŷ delfrydol, byddai prynwyr tro cyntaf yn ceisio arbed arian drwy leihau eu biliau bwyd, a dywedodd 20% ohonynt y byddent yn bwyta bwyd wedi’i rewi a bwyd o duniau i gynilo ar gyfer cael pethau eraill yn y tŷ.

Ond o’i gymharu ag eitemau dodrefnu, lleoliad neu hyd yn oed y gegin hollbwysig honno, mae 67% o’r ymatebwyr yn dweud mai’r bobl sy’n byw yn y tŷ sy’n ei wneud yn gartrefol.

Wrth sôn am ganlyniadau’r arolwg, dywedodd Prif Swyddog Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Julie-Ann Haines: “Gan fod y galw am dai ar draws y DU gyfan mor uchel, a chyda cymaint o berchnogion tai posibl yn ceisio ymuno â’r farchnad dai, ni ddylai prynwyr tro cyntaf wrthod tŷ ar unwaith oherwydd y gwaith y gallai fod angen ei wneud iddo. Er nad oedd o bosibl yn fwriad gennych ar y cychwyn i ymgymryd â phrosiect adnewyddu, gallech gael effaith fawr ar gynyddu gwerth y tŷ a chreu cartref eich breuddwydion yn y broses.

“Bydd parodrwydd i osgoi rhai o foethusion bywyd i gynilo ar gyfer prosiectau yn y tŷ neu i brynu eitemau i’r cartref yn gwneud gwahaniaeth mawr, ond yn y pen draw, mae tŷ yn teimlo fel cartref diolch i’r bobl sy’n byw ynddo.” ,/p>

Er mwyn helpu’r genedl hon o brynwyr tro cyntaf, nod pecyn cymorth ar-lein Ymgeisydd Tro Cyntaf Cymdeithas Adeiladu’r Principality yw chwalu’r rhwystrau a gwneud y broses o brynu tŷ am y tro cyntaf yn hwyl unwaith eto. Gallwch ei weld ar y wefan First Time Trier page.

Published: 29/09/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.