10 October 2017

Cwblhau fflatiau arfordirol cyfoes yn Aberogwr

Gall perchnogion tai yn Ne Cymru fwynhau bywyd ger y môr erbyn hyn, oherwydd bod datblygiad cyfoes wedi’i gwblhau, gan wireddu’r freuddwyd o fyw ar yr arfordir.

Mae Horizon yn Aberogwr yn gydweithrediad rhwng Principality Masnachol a datblygwyr Acorn Property Group, ac mae’n cynnwys saith fflat. Mae prisiau’n dechrau o £345,000 ac mae pump o’r fflatiau 2 ystafell wely eisoes wedi’u gwerthu. Mae dau fflat ar y farchnad o hyd a disgwylir iddyn nhw werthu’n fuan.

Bydd y preswylwyr o fewn tafliad carreg i dywod a môr Traeth Aberogwr ac yn gallu manteisio ar olygfeydd di-dor o Fôr Hafren.

Adeiladwyd y fflatiau gyda’r bwriad o ddefnyddio ynni’n effeithlon, drwy elwa ar wydr dwbl o ansawdd uchel, a mwy o insiwleiddio a fydd wedi ei selio’n dda yn barod ar gyfer tywydd y gaeaf.

Dywedodd Peter Hughes o Principality Masnachol: “Mae Horizon yn dod a chartrefi o safon uchel i leoliad trawiadol a naturiol. Mae’r diddordeb y mae pobl wedi’i ddangos yn y cartrefi hyn yn dangos pa mor ddymunol ydyn nhw.

“Dim ond un cynllun yw hwn ymhlith nifer o gynlluniau y mae Principality Masnachol wedi bod yn eu datblygu yn Ne Cymru i ddod â thai o ansawdd uchel i’r ardal, er mwyn helpu pawb i ffynnu yn eu cartrefi, gan gynnwys y rhai sy’n prynu am y tro cyntaf a theuluoedd.”

Mae’r datblygiad hwn gan Principality Masnachol yn dilyn prosiectau llwyddiannus eraill ledled De Cymru, gan gynnwys y cynllun Great House Farm yn Sain Ffagan a The Mill yn Nhreganna.

Dywedodd James Groombridge, y rheolwr gyfarwyddwr rhanbarthol yn Acorn Caerdydd: “Fel busnes a leolir yng Nghymru, mae hi wedi bod yn wych cael cefnogaeth y Principality ar y prosiect hwn. Mae’r holl dîm wedi bod yn gefnogol iawn ac rwy’n gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o brosiectau niferus y gallwn ni gydweithio arnyn nhw yn y dyfodol.”

Published: 10/10/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.