10 January 2018

Cymdeithas Adeiladu’r Principality i roi arian i elusen bob tro y bydd Cymru’n ennill neu’n cael gêm gyfartal

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi gwneud addewid i roi £10,000 i elusen bob tro y bydd Cymru’n ennill neu’n cael gêm gyfartal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad sydd ar ddechrau.

Bydd y rhoddion yn cael eu rhannu rhwng y tair elusen y mae’r Principality yn eu cefnogi, sef Ymchwil Canser Cymru, grŵp digartrefedd Llamau a School of Hard Knocks.

Mae’r addewid yn dod wrth i gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru gyflwyno ei Bond Mantais Cartref. Gallai’r bond cyfradd sefydlog un flwyddyn hwn fod yn addas i gwsmeriaid sy’n fodlon ymrwymo eu cynilion am gyfnod penodol ac sy’n dymuno gwybod faint o log yn union y gallant ei ennill.

Dywedodd Julie-Ann Haines, y Prif Swyddog Cwsmeriaid: “Mae cefnogi ein cymunedau lleol a’u helpu i ffynnu yn rhan allweddol o’r hyn yr ydym ni’n ei wneud fel cymdeithas adeiladu gydfuddiannol. Mae ein cydweithwyr wedi gwneud ymdrech sylweddol unwaith eto i godi arian ar gyfer y tri phartner elusennol yr ydym wedi eu dewis. Rydym ni’n gwybod bod ein Haelodau yn hoff iawn o rygbi a’r tîm cenedlaethol, felly rydym ni’n gobeithio y gallwn ni gyfuno rhai buddugoliaethau gan Gymru â rhoddion i’n helusennau.”

Bydd gan gwsmeriaid sy’n archebu Bond Mantais Cartref rhwng dydd Llun 8 Ionawr a dydd Gwener 2 Chwefror (gan gynnwys y dyddiadau hynny) gyfle hefyd i ennill tocynnau i wylio Cymru’n chwarae yn Stadiwm Principality ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Mae gan y Principality ddeg pâr o docynnau i’w rhoi ar gyfer pob un o’r gemau canlynol:

  • Cymru yn erbyn yr Alban ddydd Sadwrn 3 Chwefror, yn dechrau am 14.15
  • Cymru yn erbyn yr Eidal ddydd Sul 11 Mawrth, yn dechrau am 15.00
  • Cymru yn erbyn Ffrainc ddydd Sadwrn 17 Mawrth, yn dechrau am 17.00

Bond Mantais Cartref (1.4% *gros y flwyddyn, † AER sefydlog)

  • Balans lleiaf £500
  • Balans mwyaf £2,000,000
  • Telir llog ar adeg Aeddfedu, 12 mis ar ôl agor y cyfrif
  • Ni chaniateir cau’r cyfrif na chodi arian ohono
  • Ar gael o gangen ac ar-lein
  • Nifer cyfyngedig sydd ar gael. Caiff y cynnyrch ei dynnu'n ôl o fod ar werth ar 2 Chwefror 2018 neu cyn hynny
  • Un adnau yn unig a ganiateir.

Published: 10/01/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.