26 April 2018

Principality yw un o’r lleoedd gorau i weithio yn y DU

Cymdeithas Adeiladu’r Principality yw un o’r lleoedd gorau i weithio yn y DU, ac mae hynny’n swyddogol.

Cyrhaeddodd y gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru y 36ain safle yng nghategori cyflogwr mawr yng ngwobrau UK Best Workplace™ gan Great Place to Work® yn y flwyddyn gyntaf yr ymgeisiodd.

Mae’r wobr Best Workplace™ wedi’i seilio ar ganlyniadau arolwg gweithwyr Trust Index© a Culture Audit©. Mae’r rhain yn dangos bod y Principality wedi creu diwylliant amrywiol a chynhwysol sy’n gwobrwyo gweithwyr a thimau am ymddygiad rhagorol ac yn dathlu arwyr cudd yn y busnes.

Cryfder allweddol arall yw’r ffaith bod cefnogi cymunedau wedi ymwreiddio yn y gymdeithas wrth i gydweithwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol, yn ogystal â’i gwaith addysg ariannol mewn ysgolion a grwpiau difreintiedig mewn cymunedau ledled Cymru.

Dywedodd Steve Hughes, Prif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae’r Principality yn sefydliad unigryw. Rydym yn ddigon mawr i fod ag uchelgais mawr, ond yn ddigon bach i werthfawrogi, parchu ac ymgysylltu â phawb fel unigolion. Mae ein cydweithwyr yn byw ac yn gweithio yn y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu ac maen nhw wedi datblygu cysylltiad cryf â nhw. Rydym yn ymdrechu i fod yn fusnes cynhwysol â chydweithwyr sy’n angerddol ynglŷn â gwneud y peth iawn i Aelodau.

“Mae ein diwylliant yn enwog am fod yn gyfeillgar, agored a chynhwysol lle’r ydym yn annog pawb yn weithredol i ddod â’u hunain i’r gwaith. Ein pobl yw ein hased pwysicaf ac mae’n ein gosod ar wahân yn y sector cyllid. Nhw yw’r grym sy’n ysgogi ein llwyddiant ac rydym yn ymrwymedig i greu lle gwych i weithio.”

Gwobrau UK’s Best Workplace™ yw’r ‘safon aur’ o ran gwobrau cyflogwyr. Asesir y gwobrau yn annibynnol trwy broses drylwyr, ac mae’r rhai hynny ar y rhestr wedi profi eu bod wedi meithrin diwylliant gweithle sydd wedi’i seilio ar ymddiriedaeth ac ymgysylltiad, wedi’i gefnogi gan arferion rheoli pobl arloesol.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredu Great Place to Work, Ben Gautrey: “Mae’r sefydliadau ar restr Best Workplace™ eleni yn cynrychioli’r diwylliannau ac arweinyddiaeth gweithle gorau. Mae lle haeddiannol y Principality ar y rhestr o ganlyniad i waith gwych ei chydweithwyr yn eu cymunedau, a sut y mae’r cwmni yn dathlu ac yn gwobrwyo’i bobl. Mae’n amlwg eu bod yn gweithio i sicrhau bod pawb yn cyflawni eu potensial uchaf mewn modd sy’n well ar gyfer y busnes, yn well ar gyfer y bobl ac yn well ar gyfer y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.”

Published: 26/04/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.