2 May 2018

Principality yn creu cynhyrchion ar gyfer Helpu i Brynu Lloegr

Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn lansio cynhyrchion morgais i helpu mwy o brynwyr tro cyntaf a phrynwyr tro nesaf yn Lloegr.

O ddiwedd mis Mai, bydd y Principality yn cynnig cymorth i bobl sy’n prynu eiddo newydd ei adeiladu drwy gynllun Llywodraeth y DU, Helpu i Brynu Lloegr. Cynigir y gwasanaeth hwn drwy gyfryngwyr yn unig i ddechrau. Bydd y Gymdeithas yn cynnig benthyciadau cyfradd sefydlog pum mlynedd ar 75% o werth yr eiddo, a chynigir gwerthusiad morgais safonol am ddim gyda’r cynhyrchion hyn.

Meddai Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Rydym ni’n gobeithio y bydd y cynhyrchion hyn yn helpu ystod eang o fenthycwyr gan gynnwys prynwyr tro cyntaf a phrynwyr tro nesaf i ddod yn berchen ar eu cartrefi. Mae’r nod hwn yn un sy’n agos iawn at ein calonnau, sef helpu pobl i ffynnu gydol eu bywydau.

“Rydym ni wedi ymateb i adborth gan froceriaid drwy gyflwyno cynhyrchion Helpu i Brynu Lloegr i’n dewis o forgeisi cyfryngol. Rydym ni’n rhoi pwyslais ar dyfu ein busnes ac yn adolygu’r cynhyrchion yr ydym ni’n eu cynnig yn barhaus er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n berthnasol yn y farchnad ac yn cynnig y cynhyrchion y mae cleientiaid yn chwilio amdanynt.

Dywedodd Craig Hall, Rheolwr Adeiladau Newydd yng Nghlwb Morgeisi Legal & General: “Mae Helpu i Brynu wedi bod o gymorth wrth sicrhau 160,000 o werthiannau yn Lloegr hyd yn hyn. Mae’n wych gweld bod y Principality yn ehangu ei chyfraniad yn y cynllun ac yn cefnogi ei hymrwymiad i’r sector adeiladau newydd ymhellach. Mae hyn yn dilyn gwelliannau yn y cynigion yn ddiweddar, gan gynnwys cynnig 6 a 6 (mis) a 90% LTV ar dai a fflatiau newydd eu hadeiladu.”

Published: 02/05/2018

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.