17 May 2018

Principality yn adnewyddu cytundeb Uwch Gynghrair URC am flwyddyn arall

Bydd Cymdeithas Adeiladau’r Principality yn parhau i noddi a rhoi ei henw i Uwch Gynghrair Cymru a Chynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol yr URC yn ystod tymor 2018/2019.

Rhannodd y gymdeithas a berchnogir gan ei haelodau ei brand Cymreig â’r Uwch Gynghrair yn 2005, ac mae wedi cefnogi’r gynghrair led-broffesiynol genedlaethol am 14 o dymhorau. Bydd y gymdeithas yn rhannu ei henw â’r gystadleuaeth am y tro olaf yn ystod tymor 2018/2019.

Bydd Principality hefyd yn parhau i noddi a rhoi ei henw i Gynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol URC ar gyfer 2018/19 – a elwir yn Gynghreiriau Ieuenctid y Principality.

Meddai Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality:

“Rydym ni’n falch o iawn o gael ymestyn ein nawdd llwyddiannus o Uwch Gynghrair URC am un tymor arall. Mae’r Uwch Gynghrair yn agos iawn at ein calonnau fel sefydliad, gan ein bod ni’n gwybod cymaint y mae rygbi lleol yn ei olygu i’n Haelodau a’r cymunedau y maen nhw’n byw ynddynt. Roeddem ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi ein cefnogaeth lawn i’r clybiau i gyd yn ystod blwyddyn olaf y gynghrair ar ei ffurf bresennol. Mae hyn yn newyddion gwych i’r clybiau, i URC ac i ninnau fel noddwyr balch o gynghrair sy’n agos iawn at ein calonnau ni a’n Haelodau.

“Fel noddwyr, rydym ni’n gwbl gefnogol o’r gwaith arbennig y mae URC yn ei wneud i geisio gwneud rygbi ar lefel clybiau mor gystadleuol â phosibl, ynghyd â’r fformat newydd ar gyfer 2019/2020, a fydd yn canfod clwb rygbi gorau Cymru.

“Mae ein nawdd ar gyfer y tymor nesaf hefyd yn golygu y byddwn ni’n cefnogi’r Cynghreiriau Ieuenctid Cenedlaethol am un tymor arall. Rydym ni wedi cael ymateb gwych gan y clybiau lleol sydd wrth eu boddau â’r gefnogaeth a gawsant gennym eleni, ac mae hi wedi bod yn bleser cael dod â’u cymunedau rygbi at ei gilydd. Rydym ni wedi teithio i glybiau ym mhob cwr o Gymru i gwrdd â’r timau ieuenctid, a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol, rydym ni wedi helpu i godi proffil y timau a’u cymunedau.”

Meddai prif weithredwr URC, Martyn Phillips: “Mae pawb sy’n gysylltiedig â rygbi yng Nghymru yn croesawu ymrwymiad parhaus Cymdeithas Adeiladu’r Principality.

“Mae Uwch Gynghrair y Principality yn dechrau ar ei thrydydd tymor a’r tymor olaf o neilltuo, ac o 2019/2020 ymlaen, bydd nifer y timau yn gostwng o 16 i 12.

“Dyma gynnig blwyddyn olaf sy’n gwbl sefydlog i bob clwb yn Uwch Gynghrair y Principality, a fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer y potensial i glybiau gael eu dyrchafu neu eu diraddio y flwyddyn wedyn, ac mae cefnogaeth y Principality yn ategu’r sefydlogrwydd hwnnw.

“Mae ein partneriaeth hirdymor â’r Principality, sy’n cynnwys cefnogaeth i Stadiwm Principality, yn chwarae rhan hollbwysig wrth ein helpu ni i ddiogelu dyfodol ein gêm genedlaethol.

“Ac mae ei hymrwymiad uniongyrchol i’r gêm ar lawr gwlad ac ar lefel y gymuned, ochr yn ochr â’i nawdd parhaus i Gynghreiriau Ieuenctid y Principality, yn golygu ei bod yn gwneud cyfraniad eithriadol o bwysig i rygbi Cymru.”

Published: 17/05/2018