Y Dewis o Gynhyrchion Diolch

Cynilion a morgeisi arbennig i weithwyr y GIG – oherwydd mae’r hyn yr ydych chi’n ei wneud yn bwysig

Bwriad ein dewis o gynhyrchion Diolch yw cydnabod y gwaith hanfodol y mae ein gweithwyr GIG gwerthfawr yn ei wneud. Dyma ein ffordd ni o ddweud Diolch i chi am bopeth yr ydych chi wedi’i wneud ac yr ydych yn parhau i’w wneud i gynorthwyo ein cymunedau

P’un ag ydych chi’n chwilio am gyfrif cynilo rheolaidd neu forgais, mae gennym ddewis o gynhyrchion cystadleuol yn arbennig i chi. I fod yn gymwys ar gyfer un o’r cynhyrchion hyn mae’n rhaid i chi fod wedi eich cyflogi’n uniongyrchol ac yn barhaol gan y GIG a’ch bod yn byw yn un o’r codau post canlynol yng Nghymru a’r gororau: LL, SY, LD, SA, CF, NP, HR, CH1 i 8.

Cynilion

AER† 1.40% (Amrywiol)

Cyfrif Cynilo Diolch

Gallai ein Cyfrif Cynilo Diolch fod yn addas i chi os ydych chi’n bwriadu cynilo’n rheolaidd. Gellir agor y cyfrif hwn yn un o’n canghennau a bydd angen eich cerdyn adnabod staff y GIG arnoch i wneud cais.


Gweld ein Cyfrif Cynilo Diolch

Cynilion

AER† 1.40% (Amrywiol)

Cyfrif Cynilo Diolch Ar-lein

Efallai bydd ein Cyfrif Cynilo Diolch Ar-lein yn addas i chi os ydych chi’n bwriadu cynilo’n rheolaidd. Gellir agor y cyfrif hwn ar-lein a bydd angen eich cyfeiriad e-bost GIG neu ddull adnabod staff arnoch i wneud cais. 


Gweld ein Cyfrif Cynilo Diolch Ar-lein

Morgeisi

Hyd at 85% LTV

Y Dewis o Forgeisi Diolch

Mae ein Dewis o Forgeisi Diolch ar gyfer gweithwyr y GIG sy’n bwriadu prynu eiddo eu hunain yng Nghymru. Gallwch wneud cais yn un o’n canghennau neu dros y ffôn gyda slip talu GIG er mwyn dilysu.


Gweld ein Dewis o Forgeisi Diolch

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.