Cais Prosiect Cymunedol

Oops the Community Request From isn't working right now, please pop into branch.

We are sorry for this inconvenience and are working to fix this as soon as possible.

Os oes gennych brosiect cymunedol yr hoffech i ni ei helpu, rhowch wybod i ni ar y ffurflen isod. Byddem wrth ein bodd yn helpu os gallwn.

Nodwch na allwn gefnogi:

  • Achosion gwleidyddol
  • Prosiectau sy’n hybu neu’n cefnogi crefyddau penodol
  • Prosiectau sy’n cael eu rhedeg gan gwmnïau’n gwneud elw ar ran elusennau
  • Achosion tu hwnt i’r rhanbarthau lle mae gennym ganghennau
  • Costau datblygu neu redeg prosiectau
  • Codi arian gan unigolion

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cadarnhau bod y wybodaeth a ddarparwyd yn gywir a’ch bod yn fodlon i ni gysylltu â chi i drafod eich cais.

For your protection, any information we take from you will be held in accordance with our privacy policy. You have the right to access your information at any time. You can request further detail by contacting our Data Protection Officer at Principality House, Queen Street, Cardiff. Read our Privacy Policy, which explains how we use your information.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.