Cwpan Cenhedloedd yr Hydref

 

EFALLAI FOD EIN STADIWM YN WAG.

 

OND GARTREF, RYDYM NI’N SEFYLL GYDA'N GILYDD.

Mae hi’n adeg Cwpan Cenhedloedd yr Hydref unwaith eto, ac er na allwn ni fod yn Stadiwm Principality – cartref rygbi Cymru - gallwn barhau i ddangos i'n bois ein bod ni, o gartrefi ledled Cymru, yn gadarn ein cefnogaeth iddyn nhw.

Rydym ni'n gwybod bod rygbi yn dod â ni i gyd yn nes at ein gilydd – hyd yn oed pan fyddwn ni ar wahân. Fis diwethaf, fe wnaethoch chi ddweud wrthym ni beth oedd gwylio Cymru yn chwarae rygbi yn Stadiwm Principality yn ei olygu i chi; ei fod yn teimlo fel bod gartref, y gall cefnogwyr ddod at ei gilydd fel teulu, bod yr awyrgylch ar ddiwrnod y gêm yn hudolus. Ac rydym ni’n cytuno â chi.

Diolch i bob un ohonoch chi a gyfrannodd ac am barhau i gefnogi o'ch ystafell fyw. Mae eich geiriau a'ch teimladau wedi helpu i ysbrydoli ein Teyrnged i'r Tîm ar ffurf cerdd a gyfansoddwyd gan y bardd Eurig Salisbury ac a adroddir gan y gantores, y ddarlledwraig ac un o gefnogwyr brwd rygbi Cymru - Cerys Matthews.

Darllenwch y Deyrnged yma


"FOR ME RUGBY IS ABOUT HAPPY TIMES, MEMORIES, FAMILY AND AN ENORMOUS SENSE OF PRIDE BEING WELSH."

Julia, via email


"THE EXCITEMENT, PASSION AND SENSE OF NATIONAL PRIDE AS WELL AS THE ATMOSPHERE OF A FULL PRINCIPALITY STADIUM."

Richard, via email

#WhereHomeMatters