Croeso gartref.

I'r rhai sy'n dal i fyw gartref, y rhai sy'n hoffi bwyta allan neu'r rhai sy’ byth yn colli gêm. Croeso gartref. Yng Nghymdeithas Adeiladu Principality, rydym ni’n cynnig cynilion a morgeisi sy'n addas i'ch ffordd o fyw.

Sut allwn ni helpu?Prynwr tro cyntaf

Ydych chi’n cynilo ar gyfer eich cartref cyntaf? Rydym ni yma i'ch helpu bob cam o'r ffordd, gyda'n cyfrif Camau Cartref Cyntaf, canllawiau defnyddiol ac ap i'ch tywys drwy'r broses.

Cefnogi ein cymunedau

Mae helpu ein cymunedau lleol yng Nghymru wrth wraidd popeth a wnawn – drwy ein partneriaethau elusennol, mentrau addysg ariannol a llawer mwy.

 

 

Dysgwch fwy am sut yr ydym yn cefnogi ein cymunedau >

 

 

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig