Siarter Archwilio Mewnol

Mae’r siarter hon yn diffinio diben y swyddogaeth Archwilio Mewnol yng Ngrŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn ogystal â’i awdurdod, ei gwmpas a’i gyfrifoldeb.

Mae’n tanlinellu pa mor bwysig yw hi fod y swyddogaeth Archwilio Mewnol yn annibynnol ac yn ddiduedd, ac yn disgrifio sut mae’n rhyngweithio â’r busnes a chyda Phwyllgor Archwilio’r Bwrdd.

Cliciwch ar y ddolen i ddarllen Siarter Archwilio Mewnol Cymdeithas Adeiladu’r Principality.