Annual General Meeting

Ein blaenoriaeth bob amser yw diogelwch ein Haelodau a'n staff, ac felly o ystyried yr heriau parhaus, gwnaethom y penderfyniad i gynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar-lein eleni. Rydym yn ffodus bod rhai o'n staff hefyd yn Aelodau cymwys ac felly wedi mynychu'r cyfarfod yn bersonol, gan gyflawni ein gofynion cyfreithiol. Gwyddom fod hyn wedi bod yn siomedig, o bosibl, i'r Aelodau, ond gobeithiwn eich bod yn deall ac yn cytuno â'r dull o weithredu.

Fodd bynnag, eich Cymdeithas chi yw hon o hyd, ac felly roedd yn bwysig iawn i ni eich bod wedi cael cyfle i glywed gan eich Bwrdd, a gofyn cwestiynau iddynt. Diolch i bawb a fynychodd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol rhithwir cyntaf, ac i'n Haelodau a gyflwynodd eu cwestiynau ymlaen llaw. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael mwy na 100 ohonoch yn gwylio'n fyw, o gysur a diogelwch eich cartrefi eich hun. I'n Haelodau nad oeddent yn gallu ymuno â ni y tro hwn, gallwch ddarllen trawsgrifiadau'r areithiau gan Laurie Adams ein Cadeirydd, a Julie-Ann Haines, ein Prif Swyddog Gweithredol isod. Gallwch hefyd wylio rhai o Aelodau ein Bwrdd yn trafod rhai o'u huchafbwyntiau personol hyd yma, a meysydd pwyslais ar gyfer y dyfodol.

Gwrandewch ar eich Bwrdd yn trafod eu profiadau, eu huchafbwyntiau a'u blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Mae ein rhyngweithiadau gydag Aelodau mor ddefnyddiol o ran deall lle mae angen i ni ganolbwyntio a gwella, ond hefyd yr hyn y mae'n rhaid i ni barhau i'w wneud. Rydym ni wir yn gobeithio ailddechrau digwyddiadau wyneb yn wyneb yn y dyfodol, pan fydd y canllawiau'n caniatáu, ac edrychwn ymlaen at weld cynifer ohonoch â phosibl. Tan hynny, parhewch i ofalu amdanoch chi eich hunain a'ch anwyliaid.

Voting Results 2021

  Resolution For Against Withheld For %
1 To receive the Auditors' Report 21,987 286 272 98.72
2 To receive the Annual Report & Accounts 22,003 277 264 98.76
3 To re-appoint Deloitte LLP as auditors 21,075 1,011 459 95.42
4 To approve the Report on Directors' Remuneration as set out in the Annual Accounts 19,750 2,031 765 90.68
5 To approve a Special Resolution to amend the Rules of the Society in the manner specified in the document produced to the Meeting and initialled by the Chairman for the purposes of identification 20,623 901 1,021 95.81
6 Election of Directors:
6a To re-elect Nigel Charles Annett 21,168 857 519 96.11
6b To re-elect Thomas Denman 21,199 840 505 96.19
6c To re-elect Debra Elizabeth Evans-Williams 21,083 940 524 95.73
6d To re-elect Claire Andree Hafner 21,210 836 501 96.21
6e To re-elect Julie-Ann Haines 21,309 766 472 96.53
6f To re-elect Derek Anthony Howell 21,013 966 567 95.60
6g To re-elect Robert Michael Jones 21,152 864 531 96.08
6h To re-elect Sally Jones-Evans 21,161 888 497 95.97
6i To re-elect Iain Alexander Mansfield 21,062 906 579 95.88
6j To re-elect David James Rigney 21,074 894 577 95.93

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.