Ffurflen gwneud cais am Apwyntiad ar y Ffôn

Defnyddiwch y ffurflen isod i roi manylion o'r hyn yr hoffech chi drafod. Cofiwch, os hoffech chi drafod cyfrif sydd gennych chi gyda ni, bydd angen i'r aelod o staff sy'n eich ffonio cadarnhau eich hunaniaeth cyn trafod eich cyfrif neu unrhyw fanylion eraill sydd gennym amdanoch chi. Bydd yr aelod o staff yn gwneud hyn trwy ofyn nifer o gwestiynau amdanoch chi ynghyd â chwestiynau yn benodol ar eich cyfrif.

Fe wnewn ein gorau i gysylltu â chi ar yr amser yr ofynnoch chi o fewn y pum diwrnod gwaith nesaf.

For your protection, any information we take from you will be held in accordance with our privacy policy. You have the right to access your information at any time. You can request further detail by contacting our Data Protection Officer at Principality House, Queen Street, Cardiff. Read our Privacy Policy, which explains how we use your information.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.