Couple looking outside

Prynu eich cartref cyntaf

Oni bai eich bod yn ffodus iawn, yn ogystal â chynilion, bydd angen benthyciad arnoch chi i brynu eich cartref cyntaf, a elwir yn forgais. Mae llawer o ddewis a gall rhywfaint o'r iaith a ddefnyddir i'w ddisgrifio fod yn eithaf dryslyd. Yn yr adran hon rydym yn edrych yn fanylach ar forgeisi i'ch helpu i ddeall rhywfaint o'r derminoleg, sut mae morgeisi'n gweithio, pryd i feddwl am gael morgais, a faint y gallech chi ei fenthyca. Mae'n swnio'n amlwg, ond pan gewch chi forgais, bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod yn gallu fforddio'r ad-daliadau bob mis.

Beth yw Benthyciad i Werth (LTV)

LTV yw'r berthynas rhwng y swm yr hoffech chi ei fenthyg, maint eich blaendal, a gwerth yr eiddo yr hoffech chi ei brynu. Er enghraifft:

Os ydych chi wedi dewis morgais o 95% ar gyfer tŷ gwerth £200,000.

Mae angen i chi roi blaendal o 5% sef £10,000,

A benthyg y £190,000 sy'n weddill y byddwch yn ei ad-dalu bob mis.

Felly, mae benthyciad o £190,000 yn erbyn gwerth o £200,000, yn rhoi LTV o 95%.

Gweld faint allech chi ei fenthyg

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Morgeisi i weld faint y gallem ni roi benthyg i chi ac i weld faint byddai eich taliadau morgais misol.

Mortgage Calculator

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig