Awgrymiadau ar gyfer swyddfa gartref mewn unrhyw le

6 awgrym i greu swyddfa gartref mewn unrhyw le

Diweddarwyd ddiwethaf: 22/07/2021

Hyd yn oed os nad oes gennych lawer o le yn eich cartref, mae'n werth ceisio neilltuo swyddfa bwrpasol.

Yn ogystal â helpu i bennu ffiniau rhwng gwaith a gweddill eich bywyd cartref, gall hyn ddarparu lloches ddefnyddiol i chi fynd trwy rywfaint o weinyddiaeth bywyd yn dawel neu dreulio amser ar eich hobïau hyd yn oed.

Efallai nad oes gennych ystafell gyfan i’w throi'n swyddfa, ond mae digon o ffyrdd y gallwch fod yn greadigol gyda'r lle sydd gennych.

Woman putting a folder one shelf

Dechreuwch trwy leihau pethau diangen eich swyddfa

Os ydych yn gosod eich swyddfa mewn lle bach, efallai y dylech ddechrau trwy leihau pethau diangen eich swyddfa. Awgrym gwych i ddechrau lleihau'r hyn sydd ei angen arnoch yn eich swyddfa gartref yw ceisio mynd yn ddi-bapur os gallwch. Dylech osgoi argraffu dogfennau, gwnewch nodiadau yn Word a defnyddiwch y calendr ar eich gliniadur yn hytrach nag un papur.

Trawsnewidiwch eich bwrdd gwisgo i fod yn swyddfa 

Os ydy lle yn brin a'ch bod yn ei chael yn anodd creu lle i roi desg fawr, beth am ddefnyddio bwrdd gwisgo fel gweithle?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis dodrefn gydag arwyneb digon mawr ar gyfer eich offer swyddfa ac unrhyw nwyddau ymolchi. Os yw eich bwrdd gwisgo yn eich ystafell wely, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y ddesg yn fwy cartrefol â fframiau lluniau, planhigion tŷ a lamp steilus i atal eich ystafell rhag teimlo'n ormodol fel swyddfa.

Beth am greu 'cwpwrddfa’ i’ch hun?

Ffordd glyfar a dyfeisgar o ddefnyddio lle nad yw’n cael ei ddefnyddio yw trawsnewid cwpwrdd yn swyddfa gwpwrdd, neu 'cwpwrddfa'. Os oes gennych unrhyw gypyrddau ‘cerdded i mewn’ yn eich tŷ, rhowch haen ffres o baent neu bapur wal iddyn nhw, chwiliwch am ddesg fach i ffitio'r lle, rhowch silffoedd ar gyfer storio pethau a dyna eich swyddfa gartref eich hun.

Home office

Manteisiwch ar gynllun llawr eich cartref

Os oes gennych gilfachau ac alcofau bach yn waliau eich cartref, gallai'r rhain fod yn lle perffaith am swyddfa gartref. Rhowch ddesg mewn alcof bach yn eich wal a silffoedd uwchben. Mae hyn yn golygu bod eich swyddfa gartref wedi’i chadw bron yn gyfan gwbl yn y gilfach fach yn eich cartref, gan roi'r argraff o fwy o arwynebedd llawr a gwneud i'ch ystafell deimlo'n fwy.

Swyddfa yn yr ardd

Pwy ddywedodd fod angen i swyddfa gartref fod y tu mewn i'ch cartref? Os oes gennych adeilad allanol â llawer o le – neu'n llawn hen sothach y gallwch ei daflu – gallech ei droi'n swyddfa yn yr ardd. Gallai fod angen mwy o waith adnewyddu ar raddfa fawr i wneud hyn ond mae'n gadael mwy o le yn y tŷ ar gyfer pethau eraill. Mae hefyd yn golygu bod pedair wal yn gwahanu busnes a phleser.

Mae cadair dda yn hanfodol

Ni waeth ble mae eich swyddfa gartref yn eich tŷ, eich cadair yw un o'r nodweddion pwysicaf. Os ydych yn mynd i fod yn eistedd wrth eich desg am oriau hir, mae'n rhaid cael cadair gyfforddus sy’n eich cynnal. Mae'r gadair hefyd yn rhan ganolog o'r dyluniad, felly os yw’r lle'n caniatáu, dewiswch rywbeth beiddgar sy’n gwneud datganiad, gallech hyd yn oed chwarae gyda lliwiau llachar.

Buddsoddi mewn storfa swyddfa

Gall swyddfa anniben dynnu sylw yn fawr wrth geisio gweithio. Dylech osgoi llanastr trwy fuddsoddi mewn system storio dda i gadw popeth yn daclus. Ceisiwch gael dreiriau sy'n ffitio o dan eich desg neu gosodwch silffoedd uwchben i gadw pethau'n dwt os nad oes gennych lawer o le.

Rhowch binfwrdd ar y wal i gadw unrhyw ddarnau rhydd o bapur neu ddogfennau a chadw'ch desg yn teimlo'n daclus ac yn lân.

Pan fyddwch wedi creu lle pwrpasol ar gyfer eich swyddfa gartref, gallwch ddechrau rhoi eich arddull eich hun iddi.

Darllenwch ein hawgrymiadau ystafell i wneud eich tŷ yn gartref.

 

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig