Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 70% LTV

 • Mae angen morgais arnoch ar gyfer eiddo buddsoddi y byddwch yn ei roi ar osod
 • Byddwch yn gwybod yn union beth fydd eich taliadau bob mis 
 • Hoffech gael cyfradd ostyngol am gyfnod penodol
 • Byddwch yn gallu benthyg hyd at 70% o werth neu bris prynu eich eiddo (LTV)
 • Byddwch yn gallu benthyg hyd at uchafswm o £500,000
 • Byddwch yn cael taliad arian-yn-ôl o £500 ar yr amod bod eich morgais yn cael ei gwblhau. Anfonir yr arian-yn-ôl at eich trawsgludwr yn rhan o'r broses o gwblhau

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Summary

2.12% p.a.

Hyd at 30/11/2025, ac yna’n newid i’n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR)

3.9% APRC

Y gost gyfan er mwyn cymharu

4.4% p.a.

Ein Cyfradd Amrywiol Safonol ar hyn o bryd (SVR)

70%

Benthyciad Uchaf o'i Gymharu â'r Gwerth (LTV)

Ffi Cynnyrch £1395
Ffi Ymrwymiad Morgais £0
Taliadau Ad-dalu’n Gynnar Please click on the Fees & Charges tab for details.
Uchafswm y benthyciad £500,000
Gwybodaeth bwysig

Gwybodaeth bwysig

 1. This mortgage is only available to people seeking to buy or re-mortgage a property in order to let it.
 2. This mortgage is not available if you already have more than 3 mortgaged buy to let properties owned solely, jointly or in aggregate irrespective of whether the loans are with the Society or another lender.
 3. Borrow from £25,001 up to £500,000 maximum (please refer applications over £500,000).
 4. You must buy a property worth at least £50,000 (£75,000 in London postal districts).
 5. This kind of mortgage is not available for: Multiple or short-term lets.
 6. Although the interest rate will not rise before the end of the fixed rate period, other factors may result in your payments increasing before this date e.g. unpaid amounts being debited to your account.
 7. This mortgage is not available for Holiday Lets.

 • Tynnu arian i lawr
  There is no drawdown facility with this product.
 • Seibiant talu
  There is no payment holiday facility with this product.
 • Gordaliad
  There is an overpayment facility with this product.
 • Tandaliad
  There is no underpayment facility with this product.
 • Benthyg yn ôl
  There is no borrow back facility with this product.
Ffïoedd a thaliadau

Ffïoedd, taliadau a chymhellion

 • Ffioedd cynnyrch
  £1,395
 • Ffïoedd Prisio
  There is no free valuation with this product.
 • Ffioedd Cyfreithiol
  There is no help with legal fees with this product.
 • Ffi Ymrwymiad Morgais
  There is no Mortgage Commitment Fee.
 • Costau ad-dalu'n gynnar
  You will incur an early repayment charge of 5% of the amount repaid if you repay in full on or before 30/11/2022, 3% of the amount repaid if you repay in full after 30/11/2022 and on or before 30/11/2024 and 1% of the amount repaid if you repay in full after 30/11/2024 and on or before 30/11/2025.
 • Arian yn ôl
  There is a £500.00 cashback facility with this product.

A mortgage of £198,500 payable over 19 years initially on a fixed rate for 5 years at 2.67% and then on our standard variable rate of 4.40% (variable) for the remaining 14 years would require 60 monthly payments of £441.66 and 168 monthly payments of £727.83. The total amount payable would be £347,348.04 made up of the loan amount plus interest (£148,848.04) and a product fee (£0.00) and valuation fee (£0.00). The overall cost for comparison is 3.9% APRC representative.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.