Morgais Prynu i Osod Cyfradd Sefydlog 60% LTV

  • Mae angen morgais arnoch ar gyfer eiddo buddsoddi y byddwch yn ei roi ar osod
  • Byddwch yn gwybod yn union beth fydd eich taliadau bob mis
  • Hoffech gael cyfradd ostyngol am gyfnod penodol
  • Byddwch yn gallu benthyg hyd at 60% o werth neu bris prynu eich eiddo (LTV)
  • Byddwch yn gallu benthyg hyd at uchafswm o £500,000

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

No mortgage product has been selected

A mortgage of £85,965 payable over 17 years initially on a fixed rate for 2 years at 2.10% and then on our standard variable rate of 5.05% (variable) for the remaining 15 years would require 24 monthly payments of £150.44 and 180 monthly payments of £361.77. The total amount payable would be £154,879.16 made up of the loan amount plus interest (£68,914.16) and a product fee (£0.00) and valuation fee (£0.00). The overall cost for comparison is 4.7% APRC representative.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.