Morgeisi Cyfradd Ostyngol

Mae Morgeisi Disgownt yn cynnig cyfraddau llog islaw ein Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR) ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais.P’un ag ydych yn brynwr cartref am y tro cyntaf, yn dymuno ail-forgeisio eich cartref neu symud tŷ, mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o forgeisi disgownt. Os oes gennych chi Forgais Disgownt, mae eich cyfradd llog yn amrywiol ac yn cynnwys disgownt ar ein SVR am gyfnod penodol o amser. Mae hyn yn golygu os bydd yr SVR yn newid, bydd eich ad-daliadau misol yn newid hefyd, a gallent fynd i fyny neu i lawr.

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
Morgeisi Cyfradd Ostyngol 65% 1.75% 31/12/21 5.05% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgeisi Cyfradd Ostyngol 75% 1.85% 31/12/21 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgeisi Cyfradd Ostyngol 85% 2.05% 31/12/21 5.05% 4.6% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.