Morgeisi Cyfradd Ostyngol

Mae Morgeisi Disgownt yn cynnig cyfraddau llog islaw ein Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR) ar gyfer cyfnod hyrwyddo’r morgais.P’un ag ydych yn brynwr cartref am y tro cyntaf, yn dymuno ail-forgeisio eich cartref neu symud tŷ, mae’r Principality yn cynnig amrywiaeth o forgeisi disgownt. Os oes gennych chi Forgais Disgownt, mae eich cyfradd llog yn amrywiol ac yn cynnwys disgownt ar ein SVR am gyfnod penodol o amser. Mae hyn yn golygu os bydd yr SVR yn newid, bydd eich ad-daliadau misol yn newid hefyd, a gallent fynd i fyny neu i lawr.

  Cyfradd gychwynnol Tan Then our standard variable rate, less a discount of 0.50% Until Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
Morgais Prynu i Osod Gostyngol 65% 1.85% 30/11/2024 4.15% 30/11/2027 4.65% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Gostyngol 75% 1.95% 30/11/2024 4.15% 30/11/2027 4.65% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Gostyngol 80% 2.05% 30/11/2024 4.15% 30/11/2027 4.65% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Gostyngol 85% 2.17% 30/11/2024 4.15% 30/11/2027 4.65% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Morgais Prynu i Osod Gostyngol 90% 2.25% 30/11/2024 4.1% 30/11/2027 4.65% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.