Morgais Prynu i Osod Gostyngol 75% LTV

 • Your rate will be a discount on our SVR
 • You're are able to borrow up to 75% of the value or purchase price of your property (LTV)
 • You're able to borrow up to a maximum of £500,000

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Summary

1.75% p.a.

3.05% off SVR until 31/07/2021

4.5% APRC

Y gost gyfan er mwyn cymharu

5.05% p.a.

Ein Cyfradd Amrywiol Safonol ar hyn o bryd (SVR)

65%%

Benthyciad Uchaf o'i Gymharu â'r Gwerth (LTV)

Ffi Cynnyrch £0
Ffi Ymrwymiad Morgais £0
Taliadau Ad-dalu’n Gynnar Please click on the Fees & Charges tab for details.
Uchafswm y benthyciad £750,000
Gwybodaeth bwysig

Gwybodaeth bwysig

 1. This mortgage is only available to people seeking to buy or re-mortgage a property in order to let it.
 2. This mortgage is not available if you already have more than 3 mortgaged buy to let properties owned solely, jointly or in aggregate irrespective of whether the loans are with the Society or another lender.
 3. Borrow from £25,001 up to £500,000 maximum (please refer applications over £500,000).
 4. You must buy a property worth at least £50,000 (£75,000 in London postal districts).
 5. This kind of mortgage is not available for: Multiple or short-term lets.
 6. Discount mortgage rates are variable. If our standard variable rate increases or decreases, the discounted rate you pay will increase or decrease accordingly. However, the discounted rate will never fall below 2.00%.
 7. This mortgage is not available for holiday lets.

 • Tynnu arian i lawr
  There is no drawdown facility with this product.
 • Seibiant talu
  There is no payment holiday facility with this product.
 • Gordaliad
  There is an overpayment facility with this product.
 • Tandaliad
  There is no underpayment facility with this product.
 • Benthyg yn ôl
  There is no borrow back facility with this product.
Ffïoedd a thaliadau

Ffïoedd, taliadau a chymhellion

 • Ffioedd cynnyrch
  £895
 • Ffïoedd Prisio
  There is no free valuation with this product.
 • Ffioedd Cyfreithiol
  There is no legal fee payable with this product.
 • Ffi Ymrwymiad Morgais
  There is no Mortgage Commitment Fee.
 • Costau ad-dalu'n gynnar
  You will incur an early repayment charge of 1% of the amount repaid if you repay the loan in full on or before 31/07/2021.
 • Arian yn ôl
  There is no cashback facility with this product.

A mortgage of £140,000 payable over 20 years initially on a fixed rate for 2 years at 2.10% and then on our standard variable rate of 5.05% (variable) for the remaining 18 years would require 24 monthly payments of £245.00 and 216 monthly payments of £589.17. The total amount payable would be £273,325.72 made up of the loan amount plus interest (£133,325.72) and a product fee (£0.00) and valuation fee (£0.00). The overall cost for comparison is 4.7% APRC representative.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.