Newid eich cytundeb morgais ar-lein

Os yw eich cytundeb morgais sefydlog neu ostyngol gyda ni o fewn 3 mis i ddod i ben, cewch edrych am gytundeb newydd nawr. Mae hyn yn rhwydd ac yn syml gyda’n proses newid cyfradd ar-lein a 10 munud yn unig y bydd yn ei gymryd.

Sut ydych chi’n newid eich cytundeb ar-lein?

Cam 1

Mewngofnodwch i’n llwyfan newid cyfradd ar-lein gyda rhif eich cyfrif morgais, eich dyddiad geni a chod didoli y cyfrif yr ydych yn ei ddefnyddio i dalu eich morgais.

Cam 2

Edrychwch ar y cytundebau morgais sydd ar gael i chi a chymharu’r taliadau misol.

Cam 3

Os ydych chi’n hapus i beidio â chael unrhyw gyngor, gallwch ddewis y cytundeb sydd orau gennych.
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am gael cyngor a pheidio â chael cyngor.

Cam 4

Cadarnhewch eich dewis a byddwn ni’n trefnu popeth arall! Mae mor rhwydd â hynny!

 • Telir eich morgais trwy ddebyd uniongyrchol
 • Nid ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu eich morgais
 • Mae gennych chi fwy na £5,000 yn dal ar ôl i’w dalu ar eich morgais
 • Mae mwy na dwy flynedd ar ôl ar eich morgais
 • Rhif eich cyfrif morgais
  Gallwch weld hwn ar eich datganiad morgais neu ar unrhyw lythyr oddi wrthym ni ynghylch eich morgais.
 • Eich dyddiad geni
 • Cod didoli y cyfrif banc yr ydych yn ei ddefnyddio i dalu eich morgais
  Gallwch weld hwn ar y cerdyn debyd neu unrhyw ddatganiad ar gyfer y cyfrif hwn.
 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Members can access a Member Rewards page featuring competitions, discounts and more.

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS