Prynwr Tro Cyntaf Morgais Cyfradd Sefydog 95% LTV

 • Byddwch yn gwybod yn union beth fydd eich taliadau bob mis
 • Bydd gennych sicrwydd cyfradd llog sefydlog am 2 flynedd
 • Byddwch yn gallu benthyg hyd at 95% o werth neu bris prynu eich eiddo (LTV)
 • Byddwch yn gallu benthyg hyd at uchafswm o £500,000
 • Cymru yn unig
 • Nid oes ffi cynnyrch
 • Nid oes ffi prisio

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Summary

2.69% p.a.

Hyd at 30/04/2024

3.40% p.a.

Then changing to our Standard Variable Rate (SVR) less a discount of 1% until 30/04/27

4.40% p.a.

Ein Cyfradd Amrywiol Safonol ar hyn o bryd (SVR)

4.2% APRC

Y gost gyfan er mwyn cymharu yw 4.20% APRC

95%

Benthyciad Uchaf o'i Gymharu â'r Gwerth (LTV)

Ffi Cynnyrch £0
Ffi Ymrwymiad Morgais £0
Taliadau Ad-dalu’n Gynnar Please click on the Fees & Charges tab for details.
Uchafswm y benthyciad £500,000
Gwybodaeth bwysig

Gwybodaeth bwysig

This fixed rate mortgage is available for owner-occupied residential properties in Wales only.This fixed rate mortgage is a limited offer and can be withdrawn at any time.Although the interest rate will not rise before the end of the fixed rate period, other factors may result in your payments increasing before this date e.g. unpaid amounts being debited to your account.

 • Tynnu arian i lawr
  There is no drawdown facility with this product.
 • Seibiant talu
  There is no payment holiday facility with this product.
 • Gordaliad
  There is an overpayment facility with this product.
 • Tandaliad
  There is no underpayment facility with this product.
 • Benthyg yn ôl
  There is no borrow back facility with this product.
Ffïoedd a thaliadau

Ffïoedd, taliadau a chymhellion

 • Ffioedd cynnyrch
  £0
 • Ffïoedd Prisio
  The Principality Building Society will bear the cost of a Report and Valuation for Mortgage Purposes Only.
 • Ffioedd Cyfreithiol
  There is no help with legal fees with this product.
 • Ffi Ymrwymiad Morgais
  There is no Mortgage Commitment Fee.
 • Costau ad-dalu'n gynnar
  You will incur an early repayment charge of 2% of the amount repaid if you repay in full on or before 30/04/2023 and 1.5% of the amount repaid if you repay in full after 30/04/2023 and on or before 30/04/2024.
 • Arian yn ôl
  There is no cashback facility with this product.

A mortgage of £100,000 payable over 30 years initially on a fixed rate for 2 years at 2.00% and then on our standard variable rate of 4.40% (variable) for the remaining 28 years would require 24 monthly payments of £369.62 and 336 monthly payments of £492.43. The total amount payable would be £174,400.36 made up of the loan amount plus interest (£74,400.36), a product fee (£0.00), valuation fee (£0.00), telegraphic transfer fee (£8.00) and discharge fee (£65.00). The overall cost for comparison is 4.1% APRC representative.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.