Morgais Cyfradd Sefydog 65% LTV

  • Byddwch yn gwybod yn union beth fydd eich taliadau bob mis
  • Bydd gennych sicrwydd cyfradd llog sefydlog
  • Byddwch yn gallu benthyg hyd at 65% o werth neu bris prynu eich eiddo (LTV)
  • Byddwch yn gallu benthyg hyd at uchafswm o £750,000
  • Byddwch yn cael taliad arian-yn-ôl o £500 ar yr amod bod eich morgais yn cael ei gwblhau. Anfonir yr arian-yn-ôl at eich trawsgludwr yn rhan o'r broses o gwblhau

No mortgage product has been selected

A mortgage of £150,000 payable over 30 years initially on a fixed rate for 5 years at 2.15% and then on our standard variable rate of 4.40% (variable) for the remaining 25 years would require 60 monthly payments of £565.75 and 300 monthly payments of £721.85. The total amount payable would be £250,573.00 made up of the loan amount plus interest (£100,573.00) , a product fee (£0.00) , valuation fee (£0.00), telegraphic transfer fee (£8.00) and discharge fee (£65.00). The overall cost for comparison is 3.7% APRC representative.   

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 150 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.