Morgais Cyfradd Sefydog 65% LTV

 • Byddwch yn gwybod yn union beth yw eich taliadau bob mis yn ystod y cyfnod penodol
 • Mae gennych sicrwydd cyfradd llog sefydlog
 • Gallwch fenthyg hyd at 65% o werth pris prynu eich eiddo (Benthyciad a Gwerth)
 • Gallwch fenthyg hyd at uchafswm o £750,000
 • Cewch £500 o arian parod yn ôl ar yr amod bod eich morgais yn cael ei gwblhau. Caiff yr arian parod ei anfon at eich trawsgludwr yn rhan o'r cwblhau

Summary

1.81% p.a.

Hyd at 31/05/23, ac yna’n newid i’n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR)

4.1% APRC

Y gost gyfan er mwyn cymharu

4.4% p.a.

Ein Cyfradd Amrywiol Safonol ar hyn o bryd (SVR)

65%

Benthyciad Uchaf o'i Gymharu â'r Gwerth (LTV)

Ffi Cynnyrch £895
Ffi Ymrwymiad Morgais £0
Taliadau Ad-dalu’n Gynnar Please click on the Fees & Charges tab for details.
Uchafswm y benthyciad £750,000
Gwybodaeth bwysig

Gwybodaeth bwysig

 1. This fixed rate mortgage is available for owner-occupied residential properties in England or Wales.
 2. This fixed rate mortgage is a limited offer and can be withdrawn at any time.
 3. Although the interest rate will not rise before the end of the fixed rate period, other factors may result in your payments increasing before this date e.g. unpaid amounts being debited to your account.

 • Tynnu arian i lawr
  There is no drawdown facility with this product.
 • Seibiant talu
  There is no payment holiday facility with this product.
 • Gordaliad
  There is an overpayment facility with this product.
 • Tandaliad
  There is no underpayment facility with this product.
 • Benthyg yn ôl
  There is no borrow back facility with this product.
Ffïoedd a thaliadau

Ffïoedd, taliadau a chymhellion

 • Ffioedd cynnyrch
  £895
 • Ffïoedd Prisio
  The Principality Building Society will bear the cost of a Report and Valuation for Mortgage Purposes Only.
 • Ffioedd Cyfreithiol
  There is no help with legal fees with this product.
 • Ffi Ymrwymiad Morgais
  There is no Mortgage Commitment Fee.
 • Costau ad-dalu'n gynnar
  You will incur an early repayment charge of 2% of the amount repaid if you repay in full on or before 31/05/2022 and 1.5% of the amount repaid if you repay in full after 31/05/2022 and on or before 31/05/2023.
 • Arian yn ôl
  There is a £500.00 cashback facility with this product

A mortgage of £100,000 payable over 30 years initially on a fixed rate for 2 years at 2.00% and then on our standard variable rate of 4.40% (variable) for the remaining 28 years would require 24 monthly payments of £369.62 and 336 monthly payments of £492.43. The total amount payable would be £174,400.36 made up of the loan amount plus interest (£74,400.36), a product fee (£0.00), valuation fee (£0.00), telegraphic transfer fee (£8.00) and discharge fee (£65.00). The overall cost for comparison is 4.1% APRC representative.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.