Morgais Cyfradd Sefydog 85% LTV

 • Mae Benthycwyr ar y Cyd, Un Perchennog yn caniatáu hyd at bedwar incwm ar eich cais am forgais (mae’n rhaid iddynt fod yn rhieni neu’n neiniau/teidiau), i'ch helpu i gynyddu eich gallu i fenthyca
 • Dim ond ar gael pan fo un neu fwy o’r ymgeiswyr yn rhan o’r morgais ond heb fod wedi’u cynnwys yn y gweithredoedd
 • Mae’n rhaid i bob ymgeisydd na fydd wedi’i gynnwys yn y gweithredoedd gael cyngor cyfreithiol annibynnol
 • Byddwch yn gwybod yn union faint bydd eich taliadau bob mis yn ystod y cyfnod penodol
 • Gallwch fenthyg hyd at 80% o werth neu bris prynu eich eiddo (LTV)
 • Gallwch fenthyca hyd at uchafswm o £500,000
 • Byddwch yn cael taliad arian-yn-ôl o £500 ar yr amod bod eich morgais yn cael ei gwblhau. Anfonir yr arian-yn-ôl at eich trawsgludwr yn rhan o'r broses o gwblhau
 • Nid yw ar gael wrth ail-forgeisio

Summary

3.39% p.a.

Hyd at 31/07/23, ac yna’n newid i’n Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR)

4.3% APRC

Y gost gyfan er mwyn cymharu yw 4.2% APRC

4.4% p.a.

Ein Cyfradd Amrywiol Safonol ar hyn o bryd (SVR)

85%

Benthyciad Uchaf o'i Gymharu â'r Gwerth (LTV)

Ffi Cynnyrch £0
Ffi Ymrwymiad Morgais £0
Taliadau Ad-dalu’n Gynnar Please click on the Fees & Charges tab for details
Uchafswm y benthyciad £500,000
Gwybodaeth bwysig

Gwybodaeth bwysig

 1. This fixed rate mortgage is available for owner-occupied residential properties in England or Wales.
 2. This fixed rate mortgage is a limited offer and can be withdrawn at any time.
 3. Although the interest rate will not rise before the end of the fixed rate period, other factors may result in your payments increasing before this date e.g. unpaid amounts being debited to your account.

 • Tynnu arian i lawr
  There is no drawdown facility with this product.
 • Seibiant talu
  There is no payment holiday facility with this product.
 • Gordaliad
  There is an overpayment facility with this product.
 • Tandaliad
  There is no underpayment facility with this product.
 • Benthyg yn ôl
  There is no borrow back facility with this product.
Ffïoedd a thaliadau

Ffïoedd, taliadau a chymhellion

 • Ffioedd cynnyrch
  £0
 • Ffïoedd Prisio
  The Principality Building Society will bear the cost of a Report and Valuation for Mortgage Purposes Only.
 • Ffioedd Cyfreithiol
  There is no help with legal fees with this product.
 • Ffi Ymrwymiad Morgais
  There is no Mortgage Commitment Fee.
 • Costau ad-dalu'n gynnar
  You will incur an early repayment charge of 2% of the amount repaid if you repay the loan in full on or before 31 July 2022 and 1.5% of the amount repaid if you repay the loan in full after 31 July 2022 and on or before 31 July 2023.
 • Arian yn ôl
  There is a £500.00 cashback facility with this product.

A mortgage of £105,000 payable over 32 years initially on a fixed rate for 2 years at 1.76% and then on our standard variable rate of 4.40% (variable) for the remaining 30 years would require 24 monthly payments of £357.82 and 360 monthly payments of £500.89. The total amount payable would be £188,981.08 made up of the loan amount plus interest (£83,981.08), a product fee (£0.00), valuation fee (£0.00), telegraphic transfer fee (£8.00) and discharge fee (£65.00). The overall cost for comparison is 4.1% APRC representative.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.