GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

Canllawiau a Chymorth ar Forgeisi

Mae ein canllawiau yn rhwydd eu deall ac yn gallu helpu wrth i chi chwilio am y morgais cywir. Darllenwch fwy am y gwahanol fathau o forgeisi a sut i drefnu morgais.

Guides icon

Eich Canllaw i Forgeisi

Mae eich canllaw i forgeisi'r Principality wedi ei gynllunio i'ch helpu a'ch arwain chi gam wrth gam drwy'r broses o wneud cais am forgais.

Guides icon

Canllaw i Drefnu Eich Morgais

Byddwn yn dangos i chi sut, mewn 7 cam syml.

Guides icon

Mathau o forgeisi

Byddwn yn eich arwain drwy’r dewisiadau ar gyfer eich morgais.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.