Thank You Mortgage Range

Nid oes unrhyw beth yn bwysicach i ni na dangos ein hymrwymiad i’n cymunedau, ac yn fwy penodol, i weithwyr y GIG. Rydym yn ymwybodol o’r gwaith hanfodol yr ydych chi wedi’i wneud yn ddiweddar a dyna pam yr ydym ni eisiau diolch i chi.

Felly, ein dewis o forgeisi yn arbennig ar gyfer y bobl hynny sydd wedi’u cyflogi’n barhaol ac yn uniongyrchol gan y GIG, yw ein ffordd ni o ddweud diolch!
Rhaid i eiddo’r morgais fod yn un o’r codau post canlynol yng Nghymru a’r gororau: LL, SY, LD, SA, CF, NP, HR, CH 1 a 8

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch weld y cynhyrchion morgais sydd ar gael isod, neu gallwch ein ffonio ni ar 0330 333 4002 i siarad ag un o’n Hymgynghorwyr Morgais

 

  Cyfradd gychwynnol Tan Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 65% 1.37% 31/01/27 4.40% 3.30% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% 1.77% 31/01/24 4.4% 4.00% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% 1.93% 31/01/27 4.40% 3.50% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% 2.30% 31/01/27 4.40% 3.60% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.38% 31/01/24 4.40% 4.1% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% 2.79% 31/01/27 4.40% 3.80% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Thank You Morgais Cyfradd Sefydlog 95% 2.98% 31/01/2024 4.40% 4.20% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
Thank You 95% LTV Fixed Rate Mortgage 3.18% 31/01/27 4.40% 4.00% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.