Amrywiaeth o Gynhyrchion Morgeisi Diolch i’r GIG

Rydym ni’n ymwybodol o rôl hanfodol staff y GIG yn ddiweddar, felly rydym ni wedi creu amrywiaeth o gynhyrchion morgeisi arbennig ar gyfer y rhai sydd wedi’u cyflogi’n barhaol ac yn uniongyrchol gan y GIG , fel ein ffordd ni o ddweud diolch!  

Efallai y byddwch chi hefyd yn gallu benthyca mwy gan ein bod ni’n cynnig rhoi benthyg hyd at bum gwaith eich incwm ar gyfer ceisiadau unigol a cheisiadau ar y cyd, pan fo o leiaf un ymgeisydd wedi’i gyflogi’n barhaol ac yn uniongyrchol gan y GIG.  

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch weld y cynnyrch morgais sydd ar gael isod, neu gallwch chi ein ffonio ar 0330 333 4002 i siarad ag un o’n Cynghorwyr Morgeisi.

Os ydych yn ddeiliad cyfrif morgais Principality ar hyn o bryd ac wedi eich cyflogi’n uniongyrchol gan y GIG, cysylltwch â ni ar 0330 333 4030, neu fel arall ewch i’ch cangen leol.


Edrych ar ein cynhyrchion cynilo arbennig ar gyfer gweithwyr y GIG


  Cyfradd gychwynnol Tan Then our standard variable rate, less a discount of 0.50% Until Yna'r gyfradd amrywiol safonol Y gost gyfan er mwyn cymharu Ffi cynnyrch Cashback  
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% (CYMRU YN UNIG) 3.73% 30/11/2024 3.90% 30/11/2027 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 80% (CYMRU YN UNIG) 3.78% 30/11/2027 N/A N/A 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% (CYMRU YN UNIG) 3.78% 30/11/2024 4.15% 30/11/2027 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 85% (CYMRU YN UNIG) 3.83% 30/11/2027 N/A N/A 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% (CYMRU YN UNIG) 3.88% 30/11/2024 4.15% 30/11/2027 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 90% (CYMRU YN UNIG) 3.93% 30/11/2027 N/A N/A 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% (CYMRU A LLOEGR) 3.89% 30/11/2024 4.15% 30/11/2027 4.65% 4.4% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details
NHS THANK YOU MORGAIS CYFRADD SEFYDLOG 95% (CYMRU A LLOEGR) 3.95% 30/11/2027 N/A N/A 4.65% 4.5% APRC £0 There is no cashback facility with this product. More details

GELLIR ADFEDDIANNU EICH CARTREF OS NA FYDDWCH YN TALU'R AD-DALIADAU AR EICH MORGAIS

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.