Regular Saver accounts

If you’re saving for something over the course of a year and would like to grow your savings without investing a lump sum, our Regular Saver accounts can give you a helping hand. Like our Fixed Rate accounts, interest remains fixed for the term (in this case 1 year). You can make multiple deposits every month up to your limit, with the interest paid on maturity.

 • You want to know how much interest your savings will earn over a year
 • You have from £1 or more to open an account
 • You want to save regularly towards a specific goal, not necessarily every month
 • You don’t mind leaving your savings untouched for a year.
 • You don’t have a regular amount to save (or you’ve got a lump sum instead)
 • You need regular access to your savings
 • You’d like a variable interest rate.
  Gros* y fl. AER† Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
New! Thank You Online Saver 1.40% 1.40% £1 None More details
New! Thank You Saver 1.40% 1.40% £1 None More details
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 24 1.00% 1.00% £20 Ni chaniateir codi arian More details
First Home Steps Account Issue 2 0.80% 0.80% £1 None More details

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £11 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.