Important Information

Following the recent announcement by the First Minister, our branches in Wales will be providing a counter service enabling deposits and withdrawals only from Monday 26th October to 8th November. This means we will be unable to hold branch appointments for savings account openings during this time.  In the meantime, the majority of our savings accounts can be opened online. For more information, please visit the individual savings product web page. Thank you for your support during this time. For more information about branches and other updates, please visit our COVID page.

Regular Saver accounts

If you’re saving for something over the course of a year and would like to grow your savings without investing a lump sum, our Regular Saver accounts can give you a helping hand. Like our Fixed Rate accounts, interest remains fixed for the term (in this case 1 year). You can make multiple deposits every month up to your limit, with the interest paid on maturity.

 • You want to know how much interest your savings will earn over a year
 • You have from £1 or more to open an account
 • You want to save regularly towards a specific goal, not necessarily every month
 • You don’t mind leaving your savings untouched for a year.
 • You don’t have a regular amount to save (or you’ve got a lump sum instead)
 • You need regular access to your savings
 • You’d like a variable interest rate.
  Gros* y fl. AER† Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
New! Thank You Saver 1.65% 1.65% £1 None More details
Christmas 2021 Regular Saver Bond 1.50% 1.50% £10 Ni chaniateir codi arian More details
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 23 1.25% 1.25% £20 Ni chaniateir codi arian More details
First Home Steps Account Issue 2 0.80% 0.80% £1 None More details

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 160 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.