Cyfrifon Cynilo’n Rheolaidd

Os hoffech chi gynilo heb fuddsoddi cyfandaliad, gall ein cyfrifon Cynilo Rheolaidd roi help llaw i chi. Gallwch chi dalu i mewn sawl gwaith bob mis hyd at derfyn y cyfrif, a bydd y llog yn cael ei dalu’n flynyddol neu ar aeddfedrwydd.

*I fod yn gymwys ar gyfer un o’r cynhyrchion hyn, rhaid eich bod wedi eich cyflogi’n uniongyrchol ac yn barhaol gan y GIG.

  • You have from £1 or more to open an account
  • You want to save regularly towards a specific goal, not necessarily every month
  • You don’t have a regular amount to save.
  • You have a lump sum you want to put in a savings account.
  Gros* bob blwyddyn AER† Isafswm i'w agor Rhybudd i godi arian  
NHS Thank You Online Saver 1.65% 1.65% £1 None More details
NHS Thank You Saver 1.65% 1.65% £1 None More details
Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 26 1.25% 1.25% £20 Ni chaniateir codi arian More details
First Home Steps Account Issue 3 1.05% 1.05% £1 None More details
First Home Steps Online Issue 2 1.05% 1.05% £1 None More details
 

* Gross interest is the rate of interest before income tax is deducted at the rate set by law.

† AER stands for Annual Equivalent Rate and illustrates what the interest rate would be if interest were paid once each year on the whole balance, including previous interest payments.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.