Web Saver

Os yw cyfleustra a hyblygrwydd yn bwysig i chi ac os ydych yn gyfforddus wrth ddefnyddio cyfrifiadur, efallai y bydd ein cyfrif e-gynilo yn iawn i chi.

  Cyfraddau llog Balans Gros* y fl. AER†
Amrywiol £1 - £250,000 1.30% 1.30%
 • Agor ar-lein
 • Cynilo rhwng £1 a £250,000
 • Cyfrifir llog ar eich balans yn ddyddiol a chaiff ei dalu i’ch cyfrif yn flynyddol
 • Trosglwyddo arian i’ch cyfrif cysylltiedig pryd bynnag y bydd ei angen arnoch
 • Caniateir cau'r cyfrif a chodi arian di-derfyn
Blwch crynodeb
  Summary Box
Enw'r cyfrif Web Saver
Beth yw'r gyfradd llog? 1.30% Gross* p.a. / AER† (Variable)

Interest is calculated on your daily balance and paid annually on 1 January every year.
A all y Principality newid y gyfradd llog? Yes, variable account rates could increase or decrease.

Customers will be given personal notification of any material reduction in interest rates a minimum of 14 days before the change takes effect.

To understand why rates may be reduced please refer to our Savings Terms and Conditions.
Beth fyddai'r balans amcangyfrifedig ar ôl 12 mis yn seiliedig ar adnau o £1,000? £1,013 (based on the assumption that no further deposits or withdrawals are made during the 12 months).
Sut mae agored a rheoli fy nghyfrif?
 • You must be aged 16 or over, a UK resident for tax purposes and an individual applicant to open and operate this account.
 • You need to have a current account with another UK bank or building society.
 • Open your account online only. Minimum balance is £1, maximum balance is £250,000. You need to keep the minimum balance in your account for it to remain open.
 • Manage your account online only.
 • You have 5 business days from the account opening date in which to make your initial deposit. If you have not made your initial deposit in this time, your account will be closed.
A gaf i godi arian? Yes, you do not have to give notice to make a withdrawal or close your account.
Gwybodaeth ychwanegol
 • Service charges and costs may apply to your account. These are outlined in our Tariff of Charges.
 • If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HMRC. For more information visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.
 • In certain circumstances we may refuse an instruction to operate an account. These circumstances are outlined in the Savings Terms and Conditions.
 • Rates correct as at 21/05/19.
Cyfrifo eich cynilion

Savings calculator

Please enter amount

Amount must be less than 250000

Please enter amount

Amount must be less than 250000

Please choose a duration

Please choose a duration

 

 1. The results displayed were dependent on the information you provided and are for illustrative purposes only and are by no means an indication of being suitable for your individual circumstances.
 2. The calculations assume interest is paid gross* of income tax on the entire balance on an annual basis
 3. It has been assumed that no withdrawals or additional deposits would be made from the account during the saving duration, and that the interest rate also remains the same during this time (note that interest rates on variable rate savings account are subject to change, and when fixed rate deals end, there is no guarantee that the same rate will be available in the future). 

Before you apply below, please read the Web Saver Terms & Conditions

As you will be bound by the Account Terms and your information is held in accordance with our privacy policy, you should read, print and save the below documents for your records. If you have any queries relating to them please contact us for further information.

Please also read the following:

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

Please Note: If you are an existing eSaver customer and want to open a Web Saver account and transfer your existing balance to it, then please send us a secure message via Your Account using the message option to ‘Switch this account’ and we will transfer your existing balance without the need to open a new account • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £9 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

We are covered by the FSCS


Find out more about what it means for you.