Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn

Gall ein Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn fod yn iawn i chi os oes gennych swm rheolaidd i’w fuddsoddi bob mis ac os gallwch adael llonydd i’ch buddsoddiad am flwyddyn.

  Cyfraddau llog Gros* y fl. AER†
Cyfradd llog 1.25% 1.25%
 • Due to the latest government guidance, from Monday 26th October to the 8th November, we will be unable to conduct any branch appointments for savings account openings in Wales.
 • Cynilo ar-lein, mewn cangen neu drwy'r post
 • Cynilo hyd at £250 y mis am flwyddyn
 • Cyfrifir llog ar eich balans dyddiol a chaiff ei dalu ar aeddfedrwydd
 • Caniateir adneuon lluosog hyd at yr uchafswm misol
 • Ni chaniateir codi arian cyn diwedd y cyfnod o 1 flwyddyn
 • Caniateir cau'r cyfrif yn gynnar
 • Dim ond un Bond fesul person
 • Ar gael yn gyfyngedig
Blwch crynodeb
  Blwch Crynodeb
Enw'r cyfrif Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Issue 23
Beth yw'r gyfradd llog? 1.25% Gross* p.a. / AER† (Fixed)

Interest is calculated on your daily balance and paid on the anniversary of your bond opening, on maturity.
A all y Principality newid y gyfradd llog? No, the rate on this bond is fixed for 1 year until maturity.
Beth fyddai'r balans amcangyfrifedig ar ôl 12 mis yn seiliedig ar adnau o £3,000? £3,020.31 (based on 12 monthly deposits of £250, the first being made on the date the account was opened and the remaining 11 on the same day each following month).
Sut ydw i’n agor a rheoli fy nghyfrif?
 • You must be aged 16 or over and a UK resident for tax purposes to open and operate this bond. The bond can be held in multiple names, but you can’t have more than one bond in your name.
 • Open your bond in branch, agency, online or by post.
 • Minimum balance is £20, maximum balance is £3,000.
 • You are not obliged to pay into your bond every month.
 • Multiple monthly deposits can be made, as long as you don't exceed the maximum monthly deposit of £250.
 • The bond will mature after one year on the opening anniversary.
 • Manage your bond in branch, agency, online or by post.
A gaf i godi arian?
 • No, you cannot make any withdrawals prior to maturity.
 • You can close your bond and any interest you've earned will be added to your account when it is closed.
 • We will write to you before your bond matures to let you know what you can do with your balance.
 • If we don't receive any instructions from you before your bond matures, your balance will be transferred to our Instant Access Account or its nearest equivalent.
Gwybodaeth ychwanegol
 • Service charges and costs may apply to your account. These are outlined in our Tariff of Charges.
 • If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HMRC. For more information visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.
 • In certain circumstances we may refuse an instruction to operate an account. These circumstances are outlined in the Savings Terms and Conditions.
 • Rates correct as at 22/10/2020.
Cyfrifo eich cynilion

Savings calculator

Please enter amount

Amount must be less than 250

Please enter amount

Amount must be less than 250

Please choose a duration

Please choose a duration

 

 1. The results displayed were dependent on the information you provided and are for illustrative purposes only and are by no means an indication of being suitable for your individual circumstances.
 2. The calculations assume interest is paid gross* of income tax on the entire balance on an annual basis
 3. It has been assumed that no withdrawals or additional deposits would be made from the account during the saving duration, and that the interest rate also remains the same during this time (note that interest rates on variable rate savings account are subject to change, and when fixed rate deals end, there is no guarantee that the same rate will be available in the future). 

Before you apply below, please read the 1 Year Regular Saver Bond Issue 23 Terms & Conditions

As you will be bound by the account terms and your information held in accordance with our privacy policy, you should read, print and save the below documents for your records. If you have any queries relating to them please contact us for further information.

Please also read the following:

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.


Cynhyrchion
cynilion

Bond Cynilo Rheolaidd 1 Flwyddyn Rhif 23


Putting money into your savings account Once you've opened your savings account, for most accounts you should pay money in within 5 business days. Click here for information on how you can do that.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

We are covered by the FSCS


Find out more about what it means for you.