Cynilion Coll

TYdych chi’n credu eich bod wedi colli cyfrif cynilo? Mae’n bosibl y gallwn ni helpu. 

Efallai y gallwn helpu os ydych yn credu eich bod wedi colli cysylltiad â’ch cyfrif cynilo gyda’r Principality neu gydag un o’r Cymdeithasau Adeiladu canlynol sydd wedi cyfuno â’r Principality dros y blynyddoedd. 

 Efallai y gallwn helpu hefyd os ydych yn ceisio olrhain cyfrif coll rhywun arall – os oes gennych hawl gyfreithiol i wneud hynny.

  Cymdeithas Adeiladu Blwyddyn y Cyfuno
Cymdeithas Adeiladu Pen-y-bont ar Ogwr 1959
Cymdeithas Adeiladu Urban 1962
Clwb Lles Parhaol Maesteg 1968
Cymdeithas Gydfuddiannol Barhaol Aberafan 1974
Cymdeithas Adeiladu Abertawe a Chaerfyrddin 1974
Cymdeithas Adeiladu Barhaol Llanelli 1977
Cymdeithas Adeiladu y District 1978
Cymdeithas Adeiladu Gorseinon 1979
Cymdeithas Adeiladu Chatham 1985

Cymdeithasau Adeiladau sydd wedi cyfuno â'r Principality

Olrhain eich cyfrif

Er mwyn olrhain cyfrif, bydd angen i chi ddarparu ychydig o fanylion. Gallwch wneud hyn ar-lein drwy www.mylostaccount.org.uk – gwasanaeth am ddim a gynigir gan Gymdeithas Bancwyr Prydain, Cymdeithas Cymdeithasau Adeiladau a Buddsoddiadau a Chynilion Cenedlaethol. Mae’r gwasanaeth ar-lein yn caniatáu i chi olrhain cyfrifon banc, Cymdeithas y Sefydliadau Adeiladu a Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol trwy lenwi dim ond un ffurflen.

Fel arall, gallwch lawrlwytho ffurflen wybodaeth a’r ffurflenni cais:

Os ydych chi’n chwilio am gyfrif coll gyda’r Principality, gallwch ddychwelyd eich ffurflen olrhain cyfrif cymdeithas adeiladu at Gynllun Cyfrifon Coll Sefydliad y Cymdeithasau Adeiladau neu i arbed amser, yn uniongyrchol atom ni:

Customer Services - Lost Savings
Cymdeithas Adeiladu’r Principality
Blwch Post 89
Heol y Frenhines
Caerdydd
CF10 1UA