Archwiliad Iechyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Eisiau gwneud y mwyaf o'ch arian?

Mae’n haws nag y byddech yn ei feddwl.

Sefydlwyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gan y llywodraeth. Mae’n annibynnol ac yn rhoi gwybodaeth ddiduedd am ddim i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch arian.

Atebwch gwestiynau syml amdanoch chi a’ch arian, a bydd yr archwiliad iechyd rhad ac am ddim a chyfrinachol yn dweud wrthych pa gamau rhwydd y gallwch eu cymryd. Mae’n cymryd 5-10 munud ac ni fydd angen unrhyw waith papur arnoch.

Pam cymryd yr archwiliad iechyd?

  • Gweld eich blaenoriaethau ariannol
  • Cael cynllun sy’n eich helpu i gyrraedd eich amcanion
  • Dechrau gwneud y mwyaf o’ch arian nawr

Beth gewch chi?

  • Cynllun gweithredu personol
  • Amcanion clir y gallwch weithio tuag atynt
  • Camau syml y gallwch eu cymryd heddiw

Mae Archwiliad Iechyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd mantais o’r archwiliad iechyd ariannol hwn am ddim, cliciwch ar y botwm isod.

Archwiliad Iechyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol