Canllawiau a Chymorth

Mae ein canllawiau yn rhwydd eu dilyn ac yn eich helpu i wneud y mwyaf o'ch cynilion. Darllenwch fwy o gyngor ar gynilo ac atebion i'ch cwestiynau ar gynilion a chyfrifon ISA.

Lost savings and dormant accounts

To find out more about tracing your lost or dormant accounts.

sign post Savings guide

Atebion i’ch 10 cwestiwn mwyaf poblogaidd ynglŷn â chyfrifon cynilo di-dreth

Map ISAs guide

Cael mwy o’ch cynilion gyda’n 10 awgrym ar gynilo.

holding coins saveforthat

Helping you get to grips with tax-free savings and personal savings allowance is just one of the ways we can help.

piggy Saving accounts

See what savings products we have on offer to help you reach your goal.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.