Canllawiau a Chymorth

Mae ein canllawiau yn rhwydd eu dilyn ac yn eich helpu i wneud y mwyaf o'ch cynilion. Darllenwch fwy o gyngor ar gynilo ac atebion i'ch cwestiynau ar gynilion a chyfrifon ISA.

sign post Savings guide

Atebion i’ch 10 cwestiwn mwyaf poblogaidd ynglŷn â chyfrifon cynilo di-dreth

Map ISAs guide

Cael mwy o’ch cynilion gyda’n 10 awgrym ar gynilo.

  • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
  • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
  • Dros 160 mlynedd o brofiad
  • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
  • Gall Aelodau fynd at dudalen Gworau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

FSCSRydym wedi ein cynnwys yng Nghyllun Digolledu'r Gwasanaethau Ariannol. Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i chi.