Beth ydych chi’n cynilo ar ei gyfer?

Rydym ni’n gwybod pa mor werthfawr yw eich cynilon i chi. Yr arian y gallwch ei roi o’r neilltu yw’r hyn sy’n helpu i wireddu’r cynlluniau, y breuddwydion a'r uchelgeisiau sydd gennych. Rydym ni yn y Principality yma i helpu i wneud yn siŵr bod yr arian hwnnw’n mynd ychydig ymhellach.

Pa un a yw ar gyfer y digwyddiad cyffrous hwnnw, y peth hwnnw nad ydych yn ysu i'w gael neu’r amser hwnnw i ymlacio – beth bynnag ydyw – gallwn ni eich helpu i gynilo ar ei gyfer.

Newidiadau ar gyfer pob cynilwr

Dim ond un o sawl ffordd y gallwn helpu yw eich cynorthwyo i ddeall cynilion di-dreth. O 6 Ebrill 2016 ymlaen, mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno rhai newidiadau pwysig i’r ffordd yr ydych yn cynilo.

Yr hyn y mae angen ichi wybod:

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno Lwfans Cynilo Personol.

   

O 6 Ebrill 2016 ymlaen, os ydych chi’n drethdalwr cyfradd sylfaenol cewch ennill hyd at £1,000 o log mewn un flwyddyn dreth ar eich holl gynilion nad ydynt yn rhai ISA heb dalu yr un geiniog o dreth arno. Mae'r ffigwr hwn yn newid i £500 ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch.

Yr unig adeg y byddwch yn talu treth ar eich cynilion yw os byddwch chi’n ennill mwy na’ch Lwfans Cynilo Personol.

   

Bydd pob banc a chymdeithas adeiladu yn rhoi’r gorau i dynnu treth o’r holl log a enillir ar eich cynilion nad ydynt yn rhai ISA.

In addition to your Personal Savings Allowance, you can still save £20,000 in ISAs this 2020/2021 tax year.

   

Mae’r holl log a enillir ar eich cynilion ISA yn gwbl ddi-dreth.

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno rheolau ISA hyblyg newydd hefyd.

   

O Ebrill 6 2016 ymlaen, cewch gymryd arian allan o rai cyfrifon ISA a’i roi yn ôl yn ystod yr un flwyddyn dreth, heb iddo fod yn rhan o'ch lwfans ISA blynyddol. All Principality Variable Rate ISAs are flexible.