Beth ydych chi’n cynilo ar ei gyfer?

Rydym ni’n gwybod pa mor werthfawr yw eich cynilon i chi. Yr arian y gallwch ei roi o’r neilltu yw’r hyn sy’n helpu i wireddu’r cynlluniau, y breuddwydion a'r uchelgeisiau sydd gennych. Rydym ni yn y Principality yma i helpu i wneud yn siŵr bod yr arian hwnnw’n mynd ychydig ymhellach.

Pa un a yw ar gyfer y digwyddiad cyffrous hwnnw, y peth hwnnw nad ydych yn ysu i'w gael neu’r amser hwnnw i ymlacio – beth bynnag ydyw – gallwn ni eich helpu i gynilo ar ei gyfer.

Newidiadau ar gyfer pob cynilwr

Dim ond un o sawl ffordd y gallwn helpu yw eich cynorthwyo i ddeall cynilion di-dreth. O 6 Ebrill 2016 ymlaen, mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno rhai newidiadau pwysig i’r ffordd yr ydych yn cynilo.

Yr hyn y mae angen ichi wybod:

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno Lwfans Cynilo Personol.

   

O 6 Ebrill 2016 ymlaen, os ydych chi’n drethdalwr cyfradd sylfaenol cewch ennill hyd at £1,000 o log mewn un flwyddyn dreth ar eich holl gynilion nad ydynt yn rhai ISA heb dalu yr un geiniog o dreth arno. Mae'r ffigwr hwn yn newid i £500 ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch.

Yr unig adeg y byddwch yn talu treth ar eich cynilion yw os byddwch chi’n ennill mwy na’ch Lwfans Cynilo Personol.

   

Bydd pob banc a chymdeithas adeiladu yn rhoi’r gorau i dynnu treth o’r holl log a enillir ar eich cynilion nad ydynt yn rhai ISA.

In addition to your Personal Savings Allowance, you can still save £20,000 in ISAs this 2021/2022 tax year.

   

Mae’r holl log a enillir ar eich cynilion ISA yn gwbl ddi-dreth.

Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno rheolau ISA hyblyg newydd hefyd.

   

O Ebrill 6 2016 ymlaen, cewch gymryd arian allan o rai cyfrifon ISA a’i roi yn ôl yn ystod yr un flwyddyn dreth, heb iddo fod yn rhan o'ch lwfans ISA blynyddol. All Principality Variable Rate ISAs are flexible.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.