Maturity Limited Access Cash ISA

Cynnyrch adeg aeddfedu yw hwn. Fe'i luniwyd i'ch gwobrwyo am fod yn un o'n Haelodau cynilo ffyddlon. Byddwch yn elwa ar gyfraddau llog uwch na'r cynhyrchion sydd ar gael i gwsmeriaid newydd.

  Cyfradd Llog Balans Di-dreth y fl. AER†
Annual £500 plus 0.40% 0.40%
 • Mae'r cynnyrch hwn ar gael i gwsmeriaid â chyfrif y Principality sy'n aeddfedu yn unig
 • Agor mewn cangen neu drwy’r post 
 • Interest is calculated on your daily balance and paid annually
 • One withdrawal permitted per tax year
 • Closure permitted
 • Gellir tynnu'r cynnyrch hwn yn ôl o fod ar werth ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Pan fydd y cynnyrch yn parhau i fod ar werth mae ar gael i chi am 14 diwrnod yn unig ar ôl y dyddiad pan fydd eich cyfrif Principality presennol yn aeddfedu
Blwch Crynodeb
  Blwch Crynodeb
Enw'r cyfrif Maturity Limited Access Cash ISA Issue 2
Beth yw'r gyfradd llog?
AER†
Tax-free^ p.a.
Annual interest
0.40%
0.40%

Interest is calculated on your daily balance and paid annually on 6 April every year.
A all y Principality newid y gyfradd llog? Yes, variable account rates could increase or decrease.

Customers will be given personal notification of any material reduction in Interest rates a minimum of 14 days before the change takes effect.

To understand why rates may be reduced please refer to conditions 74-80 of our Savings Terms and Conditions.
Beth fyddai'r balans amcangyfrifedig ar ôl 12 mis yn seiliedig ar adnau o £1,000? £1,004 (based on the assumption that you chose to have interest paid annually and added to your account and that no further deposits or withdrawals are made during the 12 months).
Sut ydw i’n agor a rheoli fy nghyfrif?
 • This product is only available to customers with a maturing Principality fixed term account. You must be a UK resident for tax purposes to open and operate this account.
 • You can transfer funds from your maturing Principality account in branch, agency or by post.
 • Minimum balance is £500 and you can save up to the current annual Cash ISA limit of £20,000 in this tax year (plus transfers-in of existing ISA balances). The minimum balance must be maintained to operate the account.
 • You can continue to make deposits into your account provided the total investment in your ISA does not exceed the ISA allowance for the current tax year
 • Manage your account in branch, agency, online or by post.
 • This product can be withdrawn from sale at any time without notice. While the product remains on sale it is only available to you for 14 days after the date on which your existing Principality account matures.
A gaf i godi arian?
 • Yes, you can make one withdrawal per tax year, subject to maintaining the minimum balance.
 • Closure is permitted at any time.
 • This is a flexible ISA. This means you’ll be able to take money out of it and replace that money before the end of the same tax year, without the replacement contributing further towards your annual ISA allowance.
Gwybodaeth ychwanegol
 • Service charges and costs may apply to your account. These are outlined in our Tariff of Charges.
 • In certain circumstances we may refuse an instruction to operate an account. These circumstances are outlined in the Savings Terms and Conditions.
 • Rates correct as at 11/05/2020.

Before you apply below, please read the Maturity Limited Access Cash ISA Issue 2 Terms & Conditions

If you are transferring previous years' ISA subscriptions, please enter your initial deposit as £500 on the application form. The application form will ask you whether you are making a transfer later in the process.

You can only invest in one Cash ISA per tax year.

As you will be bound by the Account Terms and your information is held in accordance with our privacy policy, you should read, print and save the below documents for your records. If you have any queries relating to them, please contact us for further information.

We recommend that you print and keep a copy of these terms and conditions for your records.

Please also read the following:

Cynhyrchion

You have not viewed any products yet


^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

We are covered by the FSCS


Find out more about what it means for you.