Bond Aeddfedrwydd Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd

Cynnyrch aeddfedrwydd yw hwn sydd wedi'i gynllunio i'ch gwobrwyo fel un o'n Haelodau cynilo ffyddlon. Byddwch yn cael cyfraddau uwch nag â'r cynhyrchion sydd ar werth i gwsmeriaid newydd. Gall ein Bond Aeddfedrwydd Cyfradd Sefydlog 2 Flynedd fod yn iawn i chi os oes gennych gyfandaliad i'w fuddsoddi y gallwch ei adael heb ei gyffwrdd am 2 flynedd.

  Cyfradd Llog Balans Gros* y fl. AER†
Llog Blynyddol £500 - £2,000,000 0.65% 0.65%
Llog Misol £500 - £2,000,000 0.65% 0.65%
 • Mae'r cynnyrch hwn ar gael i gwsmeriaid â chyfrif y Principality sy'n aeddfedu yn unig
 • Gellir ei agor mewn cangen, asiantaeth, neu drwy'r post
 • Cynilo rhwng £500 a £2 filiwn
 • Cyfrifir llog ar eich balans yn ddyddiol a chaiff ei dalu yn flynyddol neu’n fisol
 • Caniateir adneuon ychwanegol hyd at 5 diwrnod busnes ar ôl agor y cyfrif
 • Ni chaniateir codi arian cyn diwedd y cyfnod o 2 flwyddyn
 • Ni chaniateir cau'r cyfrif cyn cyrraedd aeddfedrwydd
 • Gellir tynnu'r cynnyrch hwn yn ôl o fod ar werth ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Pan fydd y cynnyrch yn parhau i fod ar werth mae ar gael i chi am 14 diwrnod yn unig ar ôl y dyddiad pan fydd eich cyfrif Principality presennol yn aeddfedu
   
Summary Box
  Blwch Crynodeb
Enw'r cyfrif Maturity 2 Year Fixed Rate Bond (FRB64)
Beth yw'r gyfradd llog?
AER†
Gross* p.a.
Fixed annual interest
0.65%
0.65%
Fixed monthly interest
0.65%
0.65%

Interest is calculated on your daily balance and paid annually on the anniversary of your bond opening or monthly, paid one month after the date on which your bond is opened, and then monthly after that, depending on what you choose.
A all y Principality newid y gyfradd llog? No, the rate on this bond is fixed for 2 years until maturity.
Beth fyddai'r balans amcangyfrifedig ar ôl 24 mis yn seiliedig ar adnau o £1,000? £1,013.04 (based on the assumption that you chose to have interest paid annually and added to your bond and that no further deposits were made).
Sut ydw i’n agor a rheoli fy nghyfrif?
 • This product is only available to customers with a maturing Principality fixed term account.
 • You can transfer funds from your maturing Principality account in branch, agency, online or by post.
 • Minimum balance is £500, maximum balance is £2,000,000
 • You can keep making deposits for up to 5 Business Days after opening the account.
 • There is no minimum age to open this account. You must be a UK resident for tax purposes to open and operate this account.
 • The bond will mature after two years on the anniversary of opening.
 • Manage your bond in branch, agency, online or by post.
 • This product can be withdrawn from sale at any time without notice. While the product remains on sale it is only available to you for 14 days after the date on which your existing Principality account matures.
A gaf i godi arian?
 • No, closure or withdrawals are not permitted prior to maturity.
 • We may allow you to close your bond during the fixed term at our absolute discretion in exceptional circumstances.
 • We will write to you before your bond matures to let you know what you can do with your balance.
 • If we don’t receive any instructions from you before your bond matures, your balance will be transferred to our Instant Access Account or its nearest equivalent.
Gwybodaeth ychwanegol
 • Service charges and costs may apply to your account. These are outlined in our Tariff of Charges.
 • If the total amount of interest you earn exceeds your Personal Savings Allowance then you may have to pay tax directly to HMRC. For more information visit www.gov.uk and search ‘Personal Savings Allowance’.
 • In certain circumstances we may refuse an instruction to operate an account. These circumstances are outlined in the Savings Terms and Conditions.
 • Rates correct as at 26/11/20.

Before you apply below, please read the Maturity 2 Year Fixed Rate Bond (FRB64) Terms & Conditions

As you will be bound by the account terms and your information is held in accordance with our privacy policy, you should read, print and save the below documents for your records. If you have any queries relating to them please contact us for further information.

Please also read the following:

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn. • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £8 biliwn o asedau ein cwsmeriaid

We are covered by the FSCS


Find out more about what it means for you.