Bond Cynilo Rheolaidd Dylan

Mae Bond Cynilo Rheolaidd Dylan 3 Blynedd yn ffordd wych o annog plentyn i gynilo. Gellir ei ddefnyddio hefyd i gynilo ar ei ran. Gallai fod yn iawn iddo os oes ganddo swm rheolaidd i fuddsoddi bob mis y gellir ei adael heb ei gyffwrdd am dair blynedd.

  Cyfraddau llog Gros* y fl. AER†
Sefydlog 2.50% 2.50%
 • Cynilo mewn cangen, asiantaeth, neu drwy'r post
 • Cynilo hyd at £150 y mis am dair blynedd
 • Isafswm buddsoddiad cychwynnol £10
 • Cyfrifir llog ar eich balans yn ddyddiol a chaiff ei dalu yn flynyddol
 • Caniateir adneuon lluosog hyd at yr uchafswm misol
 • Ni chaniateir codi arian cyn diwedd y cyfnod o 3 blynedd
 • Caniateir cau'r cyfrif yn gynnar os bydd angen yr arian ar y plentyn
 • Yr oedran uchaf ar gyfer agor y Bond hwn yw 17 oed
 • Ar gael yn gyfyngedig
 • Accounts can be opened on a signatory or trustee basis, for more information click here
Blwch crynodeb
  Blwch Crynodeb
Enw'r cyfrif Dylan Regular Saver Bond Issue 8
Beth yw'r gyfradd llog? 2.50% Gross* p.a. / AER† (Fixed)

Interest is calculated on your daily balance and paid annually on the anniversary of your bond opening.
A all y Principality newid y gyfradd llog? No, the rate on this bond is fixed for 3 years until maturity.
Beth fyddai'r balans amcangyfrifedig ar ôl 36 mis yn seiliedig ar adnau o £5,400? £5,611.27 (based on 36 monthly deposits of £150, the first being made on the date the account was opened and the remaining 35 on the same day each following month).
Sut ydw i’n agor a rheoli fy nghyfrif?
 • The bond can be opened for a child who is under 18 years old on a signatory or trustee basis. However, if the child is aged between 14 years and 17 years old, they can open it on their own.
 • For accounts opened on a signatory basis, the child will always be the named account holder.
 • For accounts opened on a trustee basis, the trustee will always be the named account holder.
 • The signatory, trustee and child must be a UK resident for tax purposes.
 • Only one bond can be opened for each child.
 • Open your bond in branch, agency, or by post.
 • Minimum balance is £10, maximum investment is £5,400.
 • You are not obliged to pay into your bond every month.
 • Multiple monthly deposits can be made, as long as you don't exceed the maximum monthly deposit of £150.
 • The bond will mature after three years on the opening anniversary.
 • Manage the bond in branch, agency, or by post.
A gaf i godi arian?
 • No, you cannot make any withdrawals prior to maturity.
 • The bond can be closed if needed; in this case interest will be calculated at the rate above on the daily balance from the date of opening to the date of closure.
 • Depending on the age of the child at maturity, the balance will be transferred to our Children’s Account or Instant Access Account or its nearest equivalent.
 • We will write to the child or trustee before the bond matures to let them know what they can do with the balance.
 • If the account is closed or a withdrawal is made at maturity on the child's behalf, this must be for the child's benefit.
 • From the child’s 14th birthday onwards, the person or people managing the account can decide to pass control of the account to the child. After this, only the child can make withdrawals.
Gwybodaeth ychwanegol
 • For accounts opened on a trustee basis: after the child’s 18th birthday, if the beneficiary requests that the funds are transferred to them, then the trustee is obliged to do so.
 • Service charges and costs may apply, see Tariff of Charges.
 • If the total interest exceeds your Personal Savings Allowance you may have to pay tax directly to HMRC. Visit www.gov.uk/savings-for-children
 • In certain circumstances we may refuse an instruction to operate an account. These circumstances are outlined in our Savings Terms and Conditions.
 • Rates correct as at 04/06/20.

Before you apply below, please read the 3 Year Dylan Regular Saver Bond Issue 8 Terms & Conditions

As the child, signatory, or trustee will be bound by the Account Terms of the account and their information is held in accordance with our privacy policy, you should read, print and save the below documents for your records. If you have any queries relating to them, please contact us for further information.

Please also read the following:

^ Mae di-dreth yn golygu na fydd yn rhaid ichi dalu Treth Incwm y DU na Threth ar Enillion Cyfalaf ar y llog byddwch yn ei ennill. Mae’r system dreth yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol; mae’n bosibl na fydd yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

* Gros yw’r gyfradd llog sy’n daladwy yn ôl y contract cyn tynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a ddynodir gan y gyfraith.

† Ystyr AER yw Annual Equivalent Rate (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) ac mae’n dangos faint fyddai’r gyfradd llog pe byddai’r llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

Cynnyrch a welwyd eisoes
cynilion

Bond Cynilo Rheolaidd Dylan Issue 8
 • 6ed cymdeithas adeiladu fwyaf y DU
 • Cymdeithas adeiladu gydfuddiannol, sy’n eiddo i’n 500,000 o aelodau ac yn cael ei rhedeg er eu lles
 • Dros 150 mlynedd o brofiad
 • Gofalu am werth dros £10 biliwn o asedau ein cwsmeriaid
 • Gall Aelodau fynd at dudalen Gwobrau Aelodau sy’n cynnwys cystadlaethau, gostyngiadau a mwy.

We are covered by the FSCS


Find out more about what it means for you.